Tilbage

African post conflict youth methodology development

Organisation:

Ungdommens Røde Kors

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2012

Projekt slut:

01.02.2014

Beviliget beløb:

477.075,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Liberia
  • Sudan
  • Uganda

Lokale partnere:

  • Liberia Red Cross
  • South Sudan Red Cross
  • Uganda Red Cross Society

Resume:

Denne partnerskabsaktivitet har til formal at gennemføre metodeudvikling angående psykosocial støtte for unge i post-konfliktsituationer. Gennem URK og Uganda Red Cross Society’s post-konflikt projekt i Norduganda (2009-) er der identificeret et behov for udvikling af træningsmateriale, som giver frivillige og ansatte psykosociale redskaber til at adressere ungdomsproblemstillinger i en skrøbelig situation. Samtidig efterspørges der fra andre sider – Sydsudan Røde Kors og Liberia Røde Kors – at der udvikles en metodisk ramme for post konflikt youth-interventioner, som kan danne grundlag for initiering af en sådan indsats i hhv. Sydsudan og Liberia. Således vil dette projekt gennem en evidens- og deltagelsesbaseret tilgang udarbejde en manual for ung-til-ung psykosocial støtte i skrøbelige situationer, uddanne et hold at pilot-undervisere i de tre lande og udvikle kapacitet hos de deltagende organisationer til at initiere og op-skalere integrerede ’youth reintegration’ programmer.