Tilbage

Kapacitetsopbygning af Rwanda Union of the Blind

Organisation:

Dansk Blindesamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

30.06.2010

Beviliget beløb:

2.066.982,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Rwanda Union of the Blind (RUB)

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at forbedre blinde og svagsynedes livsvilkår i Rwanda ved at sikre dem lige muligheder og rettigheder som deres medborgere

Umiddelbare mål :

1.Ved udgangen af juni 2010 er RUBs kapacitet styrket ved at der er etableret lokale kredse i 10 distrikter 2.Ved udgangen af juni 2010 er RUBs kapacitet styrket, således at organisationen kan udføre lobby- og fortalervirksomhed på vegne af medlemmerne 3.Ved udgangen af juni 2010 er mulighederne for medlemmer af RUB lokale kredse forbedret gennem personlig- og jobtræning

Målgrupper :

Den primære målgruppe er blinde og svagsynede i Rwanda med fokus på medlemmer i distrikterne, der deltager i projektets aktiviteter. RUBs nationale ledelse og ansatte er også en målgruppe, der modtager træning. Øvrige målgrupper for projektet er familie, naboer og de nære omgivelser, hvor der i projektet er indbygget aktiviteter, der skal oplyse om livet og muligheder for blinde og svagsynede. Lokale myndigheder og beslutningstagere inddrages i projektet for at skabe større opmærksomhed om vilkårene for RUBs medlemmer. Igennem oplysningsarbejde er det meningen at ændre opfattelsen af blinde hos blinde selv såvel som det omgivende samfund som helhed. I projektets aktiviteter bestræbes der en lige deltagelse af mænd og kvinder. Desuden er der særlige komponenter i projektet med fokus på kvinder, der blandt andet støtter den nationale kvindefløj, støtter dannelsen af lokale kvindegrupper og undervisning i HIV/Aids problematikker.

Resume:

Projektet retter sig mod at styrke kapaciteten i Rwanda Union of the Blind (RUB), der repræsenterer blinde og svagsynede borgere i Rwanda. Projektet har til formål at øge RUBs geografiske rækkevidde og styrke organisationens demokratiske strukturer ved at etablere 10 lokalafdelinger, der kan bringe RUB tættere på medlemmerne. Desuden bringes RUB tættere på de lokale myndigheder, der efter decentraliseringsprocessen i Rwanda i stigende grad er ansvarlig for det sociale område. Medlemmerne i de 10 distrikter tilbydes træning i mobility & orientation, Almindelig Daglig livsførelse samt træning i indkomstskabende aktiviteter. Alle aktiviteter har til sigte at bringe blinde og svagsynede ud af deres isolation. RUBs nationale ledelse styrkes gennem træning i ledelse, fundraising og fortalervirskomhed med det formål at styrke organisationens indflydelse nationalt, men også på den internationale scene.