Tilbage

CDT Tribal Network of Swallows

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.03.2016

Beviliget beløb:

199.020,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Rural Development Council(RDC)
  • RURAL PEOPLE'S WELFARE ORGANISATION
  • SOCIAL EDUCATION AND ACTION SOCEITY - SEAS

Overordnede mål :

Formålet med indsatsen er at kapacitetsopbygge Svalernes partnere; SEAS (Social Education and Action Society), RPWO (Rural People's Welfare Organisation) og RDC (Rural Development Council) således at de bliver bedre i stand til at opnå deres mål om at fremme bæredygtige levevilkår for stammefolket Irulaer i Chengam, Denkanikottai og Thiruprorur distrikter i Tamil Nadu, Indien.

Umiddelbare mål :

Vores partnere i Indien får mulighed for at udveksle erfaringer og dele deres viden med hinanden. Udover erfaringsudveksling er det en målsætning, at partnerne får tilført ny viden, og dette forventes opnået ved at invitere ressourcepersoner til at holde oplæg om relevante emner eller i form af workshops.

Målgrupper :

Indsatsen retter sig primært mod partnerorganisationerne SEAS (Social Education and Action Society), RPWO (Rural People's Welfare Organisation) og RDC (Rural Development Council), og medarbejderne samt frivillige, hvilket vil sige cirka 30 personer. Der er i alle 3 organisationer ansat kvindelige medarbejdere, men der er flest mandlige medarbejdere. Sekundært retter indsatsen sig mod de stammefolk, som partnerne arbejder med. Her er kvinder og mænd repræsenteret nogenlunde ligeligt.

Resume:

Netværksdannelse blandt tre af Svalernes partnere, SEAS (Social Education and Action Society), RDC (Rural Development Council), og RPWO (Rural People's Welfare Organisation), der arbejder med at forbedre levevilkårene for stammefolket Irulaer i tre distrikter i Tamil Nadu i Sydindien. Formålet er at kapacitetsopbygge partnerne for at kvalificere deres daglige arbejde blandt stammefolkene og samtidig give partnerne større mulighed for at udveksle erfaringer samt advokere for stammefolkenes rettigheder.