Tilbage

Building capacity of small scale farmers ……

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.09.2005

Projekt slut:

31.08.2007

Beviliget beløb:

961.682,00 kr.

Lokale partnere:

  • Rural Self-help Development Association (RSDA)

Overordnede mål :

At forbedre fødevaresikkerhed og ernæringstilstand i selvorganiserede landmandsgrupper i 2 distrikter i Lesotho

Umiddelbare mål :

At styrke kapaciteten til selvorganisering i landmandsgrupperne At 116 landmandshusholdninger bygger en vandtank til opsamling af regnvand At 116 landmands husholdninger lærer at udnytte regnvand til vanding At demonstrere drypvandingsteknik og hjælpe landmandsgrupper med at evaluere denne teknik

Målgrupper :

Smålandbrugere, hvoraf kun 28% er selvforsynende året rundt. To ud af tre husholdninger har kvindeligt overhoved

Resume:

DLN ønsker med dette projekt at hjælpe dårligt stillede småfarmere i Lesotho til at øge deres produktion af grønsager og til at blive bedre til at organisere sig. Målet nås ved at bygge vandtanke af lokale materialer, sten og sand. Vandtankene samler regnvand fra tagene og bruges til vanding af familiernes grønsager. Farmerne, som har organiseret sig i mindre grupper, hjælper hinanden med at samle materialer til tankene. DLN støtter gennem RSDA farmergrupperne med rådgivning om bæredygtigt jordbrug, undervisning i ledelse og fortalervirksomhed og bidrager til tankene med cement og andre materialer. DLN medlemmer kender RSDA fra flere års samarbejde i det lille tørkeplagede bjergland.