Tilbage

Forbedring af arbejdstagerrettigheder i den uformelle økonomi i Mongoliet

Organisation:

Ulandssekretariatet - DTDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.03.2010

Beviliget beløb:

2.847.422,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU)

Resume:

Arbejderne i Mongoliet har reelt ingen rettigheder, hvis de bliver udsat for overgreb på deres arbejdsplads. Dette projekt sætter fokus på at forbedre de fundamentale arbejdstagerrettigheder i Mongoliet via en støtte til Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU). Projektet vil medvirke til at fremme CMTU’s kapacitet til at forbedre fattige arbejderes arbejdstagerrettigheder og dermed deres levevilkår. Den direkte målgruppe er 100 fagforeningsledere, omkring 4330 medlemmer, 70 trænere og 80 advokater. Den tilsigtede målgruppe indeholder CMTUs 183.000 medlemmer, herunder specielt de fattigste arbejdere i den uformelle økonomi. Projektets første hovedaktiviteter er en specifik kapacitetsopbygning af ledere, tillidsmænd, medlemmer, trænere og advokater indenfor forbedring af arbejdstagerrettigheder. Den anden hovedaktivitet omhandler fortalervirksomhed for målgruppens rettigheder og inkluderer forslag til ændring af lovgivning og gennemførelsen af denne. Den sidste hovedaktivitet indeholder aktiviteter der er nødvendige for at gøre CMTU som organisation bæredygtig. De væsentligste risici er politisk, økonomisk og naturmæssig ustabilitet og at fagforeningslederne mister interessen for projektets målsætning