Tilbage

Lwamaggwa Agroforestry Project 2 (LAP 2) - Lwamaggwa Agribusiness

Organisation:

Verdens Børn - International Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2009

Projekt slut:

30.06.2014

Beviliget beløb:

2.241.725,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Juveniles Welfare Services

Overordnede mål :

At forbedre levevilkårene hos subsistens landmænd i Lwamaggwa subcounty

Umiddelbare mål :

At opbygge netværk og kapacitet for fortalervirksomhed for de medlemsbaserede landmandsgrupper At forbedre landmændenes muligheder for opnå en pengeindkomst fra deres afgrøder At forbedre jordens bæredygtighed gennem forbedrede dyrkningsmetoder og skovbrug

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de familier i Lwamaggwa, som primært ernærer sig ved mindre landbrug. De 80 landmændsgrupper vil omfatte ca. 1.300 familier (ca. 8.000 individer). Projektet vil særligt inddrage kvinder og unge i træningen og organisationsopbygningen. Omkring 1.600 familier (ca. 10.000 individer) vil få gavn af træplantningen. Træplantningen vil primært involvere og gavne kvinder og piger, eftersom det oftest er dem, der indsamler træ.

Resume:

LAP 2 er en opfølgning på Lwamaggwa Agroforestry Project (LAP) finansieret af Minipuljen (2005-9). LAP 2 vil støtte landmandsgrupperne, Lwamaggwa Subcounty, Uganda, i at opbygge en paraplyorganisation (CBO) til at fremme deres interesser og tale deres sag overfor myndighederne og andre aktører. CBO’en skal på sigt styrke farmernes muligheder for fælles lagring og salg af deres landbrugsprodukter. Farmerne trænes i at betragte deres landbrug som en lille virksomhed, de skal tjene penge på. Dette vil foregå ved introduktion af agribusiness-konceptet, hvori basal viden om produktion og salg af landbrugsvarer, samt viden om markedsvilkår og -information, ydes til målgruppen. Projektet vil fortsætte LAP 1’s stærke miljømæssige fokus på træplantning til brænde og på bæredygtige dyrkningsmetoder. Særligt træplantningen vil være til gode for kvinder og børn, idet det typisk er dem, der indsamler brænde. Endelig vil projektet styrke samarbejde mellem CBO’en, NGO’er og lokale myndigheder i området.