Tilbage

Engagementsskabende aktiviteter i 3 udvalgte grupper på Mors

Organisation:

Morsø U-landsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

01.04.2021

Projekt slut:

31.03.2023

Beviliget beløb:

99.858,00 kr.

Samlet buget:

99.858,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Tanzania

Resume:

MUF/MDA vil engagere 3 stærke lokale målgrupper på Mors: 1. Unge - hovedsageligt via Morsø Gymnasium 2. Egne medlemmer 3. Lokale husflidsgrupper. Grupperne engagerer sig yderligere dels i vort arbejde med projekter i venskabsbyen Bukoba i Tanzania og dels i udviklingsarbejdet generelt. Målet er, at flere vender blikket mod verden udenfor (Mors) Danmark og bliver bevidst om nødvendigheden af global indsigt, forståelse og samarbejde. De unge engageres bl.a. i virtuel kontakt med unge i Bukoba, samtidig med de modnes og dannes til at engagere andre unge. Egne medlemmer engageres til at være aktive og få ejerskab i vore projekter og bliver klædt på til at formidle budskabet i eget netværk. Husflidsgrupperne får virtuel kontakt med tilsvarende grupper i Bukoba til udveksling af husflidsideer til fremstilling af produkter til videresalg. Vi vil producere en film og foldere til opdatering om forholdene i Bukoba, så oplysning i grupperne bliver til engagementsskabende aktiviteter.