Tilbage

Organisatorisk kapacitetsopbygning gennem frivillig folkelig idræt og kultur

Organisation:

DGI Midt og Vestsjælland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

01.05.2013

Beviliget beløb:

495.180,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Popular Culture and Sports Programme (PCSP)

Overordnede mål :

Kapacitetsopbygning gennem frivillige folkelige idræts- og kulturaktiviteter skal udvikle den lokale samarbejdspartner Popular Culture and Sports Programme (PCSP) i Kwimba til en bæredygtig organisation med henblik på at styrke civilsamfundet generelt i Kwimba i Tanzania.

Umiddelbare mål :

Styrkelse og udvidelse af PCSP organisationen gennem introduktion af uddannelses struktur samt indførsel af fodbold-skole koncept til regionen

Målgrupper :

PCSP Kwimba har pånuværende tidspunkt 13.639(63% mænd, 37% kvinder) medlemmer. Dette betragtes som den primært berørte målgruppe. Sekundær målgruppe er børn og unge af begge køn i Kwimba regionen. Der er 300.00 indbyggere i Kwimba District og det anslås at andelen af børn og unge i Tanzania er over gennemsnittet i forhold til europæiske lande.

Resume:

Introduktionen af fodboldskolekonceptet til Tanzania gennemføres over en periode på tre år. I hvert af disse år gennemføres 3 faser. - I fase 1 uddannes 4 supertrænere i Danmark. - I fase 2 uddanner de 4 supertrænere 20-40 lokale fodboldtrænere i afholdelse af fodboldskoler. - I fase 3 arrangeres lokale fodboldskoler af de 20-40 fodboldtrænere på lokale Primary Schools Fase 1: I forsommeren forventes 4 trænere fra PCSP, Kwimba inviteret til deltagelse på DGI fodboldskole i Danmark. På baggrund af gennemført fodboldskole afsættes tid til at konvertere/opdatere den danske version af fodboldskolen til en version relevant for forholdene der gør sig gældende i Tanzania. Dette konverteringsarbejde udføres af de 4 inviterede trænere fra PCSP Kwimba i samarbejde med DGI. Fase2: Efter endt besøg i Danmark har PCSP Kwimba til opgave at organisere et seminar for uddannelse af 20-40 lokale trænere. Dette seminar forventes afholdt i sensommeren og varetages af de 4 udvalgte træner i samarbejde med 2 danske korttidsinstruktører som fungerer som supervisorer. Det er en forventning at deltagere på disse seminarer efterfølgende deltager i afholdelse af fodboldskole på Primary Schools i deres hjemegn. Det er et klart mål at ansvaret for seminarets organisering og gennemførelse hviler på PCSP Kwimba. Fase 3: Bestyrelsen i PCSP Kwimba arrangerer i samarbejde med den enkelte fodboldtræner og den lokale Primary School afholdelse af fodboldskole. Fodboldskolen afholdes på skolens område og kan ses som et tilbud til skolens elever. Denne fremgangsmåde sikrer den organisatoriske del af arrangementet idet skolens netværk af elever tilbyder ideelle forhold. Det må forventes at effektiviteten for indsatsen øges for hver gang forløbet gentages. Fase 1, 2 of 3 gentages derfor i 2011 og 2012. Erfaringer fra tidligere besøg i Danmark er, at udbyttet for begge partnerskabsorganisationer er større, hvis der er flere deltagere, der rejser sammen. Tanzanianernes begrænsede engelskkundskaber gør det forholdsmæssigt sværere at rejse og opsamle erfaringer. Der forventes derfor at deltage 4 fodboldinstruktører i fase 1 for at sikre kvaliteten af de opsamlede kompetencer.