Tilbage

Stemmer fra Afrika

Organisation:

Ghana Venskab

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

15.08.2018

Projekt slut:

01.04.2019

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Stemmer fra Afrika er en podcast-serie på fire afsnit, som fokuserer på de gode og konstruktive historier fra Afrika - denne gang nærmere bestemt Ghana. Fire entreprenante og virkelystne individer, som har gjort en forskel for deres lokalsamfund og arbejder for at forbedre menneskers vilkår, bliver interviewet til at fortælle deres historie. Disse historier har til hensigt at fremstille Ghana og Afrika fra et andet lys end det, man typisk får fra medier i Danmark: et Ghana præget af andet end blot fattigdom, armod og ulighed - nemlig en vilje til at forbedre forholdene. Denne podcast-serie skal nuancere folks oplevelse af Afrika og Ghana og vise, at ulandsbistanden er til nytte og gavn.