Tilbage

Partnerskab med CAMD i Diankana (i Guinea)

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.09.2017

Projekt slut:

30.06.2018

Beviliget beløb:

184.898,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guinea

Lokale partnere:

  • Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana (CAMD)

Overordnede mål :

At styrke CAMD organisatorisk. Identificere indsatsområder i samarbejde mellem SuG og CAMD.

Umiddelbare mål :

Formaliseret partnerskabsaftale mellem SuG og CAMD. Introducere/indarbejde FFLG-konceptet (Farmer Family Learning Groups) som arbejdsmetode via workshops. Prioriterie indsatsområder for fremtidigt samarbejde.

Målgrupper :

Medlemmer i kooperativet CAMD (ca 840 medlemmer, heraf ca 630 kvinder).

Resume:

Der etableres et formaliseret partnerskab mellem kooperativet CAMD og SuG. Indsatsen skal styrke CAMD's medlemmers organisatoriske kapacitet, dels ved implementering af sikre administrative rutiner, og dels ved indføring i selv-lærings-metoden FFLG. Partnerskabet skal udgøre fundamentet for det fremadrettede udviklingssamarbejde mellem SuG og CAMD, som forventes at bestå af projekter, hvori det fælles overordnede mål vil være at udnytte de eksisterende lokale ressourcer mere optimalt end nu. Selv-lærings-metoden FFLG er valgt som central læringsmetode, idet metoden er afprøvet ved implementering af økologiske landbrugsmetoder og bæredygtig ressource anvendelse. I det fremtidige samarbejde søges professionelle danske/europæiske faglige partnere inddraget, og den lokale organisation ADIB indgår som 'konsulent/bisidder' for CAMD med faglige kompetencer og kontakter til myndigheder og andre lokale aktører i landet.