Tilbage

PILOT ON COMPREHENSIVE LIFESKILLS EDUCATION

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

09.08.2018

Projekt slut:

01.05.2019

Beviliget beløb:

499.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Help Mission Development Services

Overordnede mål :

Et aktivt medborgerskab i forhold til reproduktive rettigheder blandt unge på udvalgte skoler i det rurale område (Baringo county) og i by-slummen (Mlolongo county, Nairobi) i Kenya - samt en kapacitetsbygning af partnerne i Sid inden for dialog-baseret facilitering.

Umiddelbare mål :

En øget og styrket kapacitet hos de kenyanske partnere i facilitering, som gør dem i stand til at engagere i aktiv kommunikation og facilitering af SRHR til unge mennesker på landet og i by-slummen.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er unge mennesker på de udvalgte skoler. Den sekundære målgruppe er de udvalgte skoler ( på landet og i byen) og lærergruppen på disse.

Resume:

Denne indsats fokuser på aktivt medborgerskab i forhold til reproduktive rettigheder blandt unge på udvalgte skoler i det rurale område (Baringo county) og i by-slummen (Mlolongo county, Nairobi) i Kenya. Erfaring fra partnerne i Syd (HDMS og Positive Life) samt de to danske organisationer har vist væsentlig mangel på oplysning om reproduktive rettigheder i klasseværelset. Erfaring og dialog har også vist, at elever og lærere efterspørger mere oplysning om emmet, da det har knytning til de unges daglige udfordringer (uønsket graviditet; overgreb; sygdomme mm). Projektet er et pilotprojekt, som stræber efter en dynamik i klasseværelserne, hvor eleverne er aktivt involverede. Altså ikke den traditionelle lærer-elev dynamik, som er udbredt i det kenyanske uddannelsessystem. Ideen bag metodevalget er at fordre elever af begge køn til selvstændig og kritisk tænkning. Endvidere stræber piloten efter at styrke kapaciteten hos partnerne i syd forhold til facilitering og oplysningsarbejde.