Tilbage

Styrkelse af civilsamfundsorganisationerne på Altiplano

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

31.03.2006

Beviliget beløb:

999.849,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • El Servicio de Asentamientos en Bolivia (SAHB)

Overordnede mål :

Civilsamfundsorganisationerne i Sica Sica Kommune har forbedret organisatorisk kapacitet og øget indflydelse på udviklingen.

Umiddelbare mål :

Ved projektafslutning har 3 producent og brancheforeninger i Sica Sica kommune opnået:· - Forbedret kontakten til kommunen· - Forøget indsigt og erfaringer med organisering· - Forøget indsigt og erfaring med produktion og afsætning

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe udgøres af de familier den er organiserede - eller vil blive organiseret i producent-grupperne. Skønsmæssigt 300 – 400 personer, kvinder og mænd Projektet vil yde en særlig og målrettet indsat, for direkte at inddrage kvinderne i aktiviteterne, således at kvindernes kompetencer, særlige behov, tanker og ideer bliver repræsenteret i projektaktiviteterne. Den sekundære målgruppe består af Lokalbefolkningen, der gennem brancheorganisationerne i kommunen modtager projekterfaringerne og derigennem opnår forståelse for forbedrede produktion, afsætning og den nødvendige organisationsopbygning. I alt ca. 5400 familier. Ligeledes skal andre mindre både formelle og uformelle organisationer bl.a: Irnaqañani, organisation af Lak’a Uta instruktører, kvindegrupper o.a. hjemmehørende i Lahuachaca, Sica Sica kommune mv., via oplysning og sperdening af projekterfaringer, inddrages i projektet. Lokale institutioner, først og fremmest Sica Sica Kommune skal inddrages i projektet idet de har en central rolle for den lokale udvikling, som projektet vil støtte. DIB har gode erfaringer med en decentral arbejdsmetode, hvor der afholdes møder helt ud i de små lokalsamfund. Herved får projektet mulighed for at nå ud til og inddrage de enkelte familiers og deres medlemmers behov og ønsker. Med en sådan arbejdsmetode sikres en langt mere lige repræsentation mellem mænd og kvinder.

Resume:

Projektet søger at inddrage civilsamfundet i den demokratiske udvikling af Sica Sica kommune. Der er fokus på producentgrupper, organiseret under brancheforeninger i de landsdækkende bonde organisationer Los Originarios og Las Sindicalistas o.a.Ved mini-projektaktiviteter, der indeholder produktion, afsætning og organisationsopbygning, at bidrage til et samspil mellem demokratisk og økonomisk udvikling.Den procesorienterede ”learning by doing” indsats, forventes at bibringe civilsamfundet en øget indflydelse - og tillid til den kommunale forvaltning og en øget politisk indflydelse. Samtidigt vil kommunen have interesse i at deltage i projektet, da der umiddelbart kan etableres bedre forudsætninger for samarbejde og forbedret gensidig tillid. Herved vil kommunes legitimitet i lokalsamfundene blive forbedret.