Tilbage

Forum for bæredygtig lokal udvikling i Cambodja

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.09.2006

Projekt slut:

29.10.2006

Beviliget beløb:

60.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Institute of Khmer Habitat (IKH)

Resume:

I perioden 1991-1993 gennemførte DIB og IKH sammen et kombineret genhusnings- og ind-tægtskabende udviklingsprojekt i Cambodia. Foranlediget af nye udfordringer i forhold til en stærkt stigende fattigdom og et truet miljø i Cambodja har DIB, sammen med den lokale samarbejdspartner IKH, Institute of Khmer Habitat udarbejdet et innovativt projektforslag til Cambodjas landområder. Konceptet viser en organisa-torisk og praktisk model for, hvordan målgruppen aktivt kan inddrages og selv være initiativbæ-rende i en lokal udvikling med fokus på miljøorienteret fattigdomsbekæmpelse. Projektforslaget tager sit udgangspunkt i dannelsen af et lokalt netværk på distriktsniveau, et forum for bæredygtig lokal udvikling, hvor problemer kan formuleres og ideer kan diskuteres og udvikles. Alle i civilsamfundet, enkeltpersoner og interessegrupper etc. inviteres med i det loka-le forum, som ved sin dannelse naturligt vil indgå i et interessefællesskab med de lokale myn-digheder. I nærværende projektforslag er aktiviteterne tilpasset ønskerne hos grupper af småproducenter og de lokale myndigheder i Chhlong distriktet i Kratie provinsen. Projektforslaget er centreret omkring kapacitetsopbygning af IKH og det lokale civilsamfund, samt omkring konkrete ser-viceydelser i forhold til udvalgte iværksætterprojekter. Projektkonceptet er udarbejdet så det kan komplementere strategien for Danidas nye sektorprogram "Natural Ressource Management and Livelihoods Programme, Cambodia 2006 - 2010", NRMLP