Tilbage

The Learning Project - interorganisational capacity development on documentation, learning and partership in social development

Organisation:

AC Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

30.06.2011

Beviliget beløb:

499.989,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Bolivia
 • Colombia
 • Ethiopia
 • India
 • Nepal

Lokale partnere:

 • Children Nepal
 • Church of Christ Mission (CCM), Etiopien
 • Community Aid and Sponsorship Programme (CASP)
 • Fundacion Oriéntame
 • Fundacion San Gabriel
 • Integrated Family Service Organisation (IFSO)
 • Sign Language Training and Social Service Association (SLTSSA)
 • Sociedad Católica San José (SCSJ)

Overordnede mål :

En styrket praksis for dokumentation, læringsmekanismer og adgang til videns- og erfaringsudveksling har bidraget til at styrke impact af organisationernes arbejde.

Umiddelbare mål :

At fremme en proces for øget forståelse, prioritering og planer for dokumentation af praksis og resultater af socialt arbejde.

Målgrupper :

Direkte målgruppe: AC Børnehjælp og dens 8 partnere (ca 140 ledere og medarbejdere ud af ca. 500 ansatte i alt i organisationerne). Indirekte målgruppe: Over 100.000 børn og unge i 5 lande, 150.000 forældre, CBOer, samt statslige og private organisationer og institutioner. Alle organisationerne arbejder med kønsaspekter indenfor deres social arbejdesområder, ligesom en ligelig kønsfordeling i ansættelser tilstræbes, selvom dette ofte er vanskeligt på et kvindedomineret område som socialt arbejde.

Resume:

Ansøgningen dækker første ud af tre faser, der involverer AC Børnehjælps projektafdeling og dens 8 største partnerorganisationer i Etiopien, Bolivia, Colombia, Nepal og Indien i en kapacitetsudviklingsproces. Ved at involvere organisationernes ledelser, nøglemedarbejdere samt repræsentanter for interessenter og målgrupper er målet med denne fase: At styrke en proces der øger organisationernes forståelse for, prioritering af samt planer for forbedret dokumentation af praksis og udbytte af socialt arbejde. Derigennem styrkes organisationernes refleksion over egen praksis samt deres gennemslagskraft i og effekt på social udvikling. Fokus er på at styrke 1) forståelse og prioritering af dokumentation, der kan føde ind i strategisk udvikling, gennemsigtighed, fortalervirksomhed og internationalt netværk indenfor udviklingsbistand, 2) fokus på og planer for hvordan dokumentationspraksis løbende kan bidrage til forbedring af praksis i socialt arbejde, og 3) relationer, erfaringsudveksling, gensidig inspiration og støtte mellem organisationer med lignende arbejdsfelt på tværs af lande.