Tilbage

Kapacitetsopbygning af blindenetværk

Organisation:

Dansk Blindesamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.04.2005

Projekt slut:

30.09.2006

Beviliget beløb:

199.020,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bhutan

Lokale partnere:

  • National Institute of the Disabled & Ministry of Education

Overordnede mål :

At forbedre levevilkårene for synshandicappede i Bhutan gennem personlig udvikling (empowerment) og øge kapaciteten for at tale på egne vegne

Umiddelbare mål :

At styrke kapaciteten for NID gennem udvikling af læseplan og værksted for faglig træning, at øge mængden af tilgængelig information om syns-handicappedes forhold og muligheder og at styrke kapaciteten i det uformelle netværk af synshandicappede i Bhutan gennem træning.

Målgrupper :

Projektets målgruppe udgøres af synshandicappede børn/unge og voksne i Bhutan. Der fokuseres i første omgang på synshandicappede der allerede er i kontakt med enten skolen for blinde eller andre offentlige instanser. Talmæssigt udgøres denne gruppe af omkring 50 - 100 børn/unge og voksne synshandicappede. Der vil især blive fokuseret på også at inddrage kvinder for at sikre en mere ligelig kønsfordeling.

Resume:

Projektet sigter mod at styrke det uformelle netværk af synshandicappede i Bhutan. På grund af den politiske situation i Bhutan, hvor ngo’er ikke er tilladte, gøres dette med fokus på individuel kapacitetsopbygning. Med udgangspunkt i Bhutans eneste uddannelsessted for synshandicappede, skabes et informations- og ressourcecenter samt et værksted for faglig træning. Ressourcecenteret får to vigtige funktioner som trænings- og samlingssted for synshandicappede fra hele landet og som informationscenter hvor synshandicappede og pårørende kan søge råd og vejledning. Projektet gennemføres i samarbejde med det bhutanske undervisningsministerium og lærerkræfter fra National Institute for the Disabled (skolen for synshandicappede). Ressourcepersoner fra mere etablerede blindeorganisati-oner i nabolande inddrages i træningsworkshops, for at sikre nye inputs og kvalitet i træningen.