Tilbage

Income Generating Strategy in the Budaka District in Uganda

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.07.2016

Projekt slut:

31.12.2017

Beviliget beløb:

398.271,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourhood Foundation Safe Neighbourood Foundation Budaka

Overordnede mål :

At give de allerede etablerede 12 VSLA grupper og de nye 12 grupper muligheder for at blive mindre afhængige af selvforsynings-økonomi ved at styrke etablering af nye små virksomheder gennem opsparing/låntagning i VSLA grupperne, og gennem inspirations-seminarer, vejledning og støtte fra befolkningen og lederne i distriktet.

Umiddelbare mål :

'- øge opsparing i VSLAerne - øge VSLA medlemmernes evne og indsigt i etablering af små virksomheder og gøre markedsorienteringen tydeligere og træne i bogføring, forretningsplan og markedsundersøgelser. - gøre lokale ledere yderligere interesserede i at støtte infrastruktur såsom forbedrede markedspladser (lys på pladserne) for at styrke den lokale befolknings evne til at etablere små virksomheder

Målgrupper :

Primært: Deltagerne i VSLA grupperne. Ialt omkring 720 personer (24 grupper med 30 personer i hver.) Sekundært: Familier og pårørende til deltagerne. Mindst 10.000 Befolkningen i de 7 sub-counties. SNF (Safe Neighbourhood Foundation) vil forøge sin kapacitet. Lokale beslutningstagere.

Resume:

Projektet vil tage sit udgangspunkt i oprettelse af 12 nye VSLA grupper i fortsættelse af de 12 grupper, der blev oprettet sidste år. Det afgørende er dog at fokus flyttes fra oprettelse og drift af VSLA grupper til anvendelsen af de opsparede midler til produktive aktiviteter. Fortjenesten herfra skal i langt højere omfang geninvesteres og bruges til nye produktive investeringer. Der vil blive afholdt business inspirationsmøder for alle deltagere i de 24 grupper, og der vil blive skabt et vejledningssystem for de, der planlægger at investere eller har investeret produktivt. De lokale ledere vil bidrage med hensyn til at skabe en plan for bedre lokale vilkår for små virksomheder. En rådgiver vil følge udvalgte medlemmer af VSLA grupperne mhp erfaringsopsamling. Der vil blive afholdt et åbent medlemsmøde for medlemmer af SuG og andre danske NGO’er, som er medlemmer af CISU.