Tilbage

Economic and social empowerment of rural communities in Rwanda through Saving and Loan Associations and advocacy for social trust

Organisation:

Baptistkirken i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.06.2012

Projekt slut:

31.08.2014

Beviliget beløb:

896.711,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Association of Baptist Churches in Rwanda (AEBR)

Overordnede mål :

Forbedre den socio-økonomiske status samt opbygge social tillid i lokalsamfund i Rwanda

Umiddelbare mål :

1) Etablere bæredygtige låne- og sparegrupper der effektivt øger det finansielle sikkerhedsnet for landbefolkningen i den sydlige provins i Rwanda 2) Låne- og sparegruppemedlemmerne har øget deres evne til at afbøde konflikter og opbygge social tillid på lokalsamfundsniveau

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af 3.600 udsatte kvinder, mænd og unge i det sydlige Rwanda. Den sekundære målgruppe vil være medlemmer af den primære målgruppe familier, forældre eller søskende. Det forventes, baseret på de generelle erfaringer med metoden, at 75% af den primære målgruppe vil være kvinder. Mænd og kvinder vil på lige fod opfordres til at danne og tilslutte sig låne- og sparegrupperne. Alle etniske grupper inviteres til at deltage, men da de traditionelle etniske etiketter er blevet forladt og klassificering af mennesker etnisk er ikke tilladt, hvorfor det ikke opgøres. Generelt vil projektet ikke diskriminere hvad angår køn, etnicitet, alder, uddannelse og socio-økonomisk status. Befolkningen i indsatsområdet har den svageste købekraft i Rwanda. En husstandsundersøgelse i fire potentielle indsatsområder, viste en prævalens på 73,9% der lever for mindre end 1 dollar om dagen (landdistrikterne)). I byområde var forekomsten på 38%.

Resume:

Pilotprojektet er det første større projektsamarbejde mellem Baptistkirken I Danmark og Association des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR). Projektets mål er at danne 200 låne- og sparegrupper med 3,600 medlemmer og træne grupperne så de engagerer sig i fortalervirksomhed, der adresserer konfliktforhold i lokalsamfundene og styrker social tillid og samarbejde imellem indbyggerne. Pilotprojektet skal endvidere give partnerskabet erfaringer med at kombinere låne- og sparegrupper med konflikthåndtering og tillidsopbygning og derved danne et grundlag for et videre projektsamarbejde indenfor disse tematikker. Projektet vægter derfor kapacitetsopbygning og læring indenfor VSLA metoden og konflikthåndtering/social tillid.