Tilbage

Empowerment and repatriation of witch-accused women

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

01.07.2014

Beviliget beløb:

199.999,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Witch-Hunt Victims Empowerment Project

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at reducere hekse-beskyldningerne mod de forfulgte kvinder og respektere kvindernes menneskerettigheder i 2 ”heksehjem” og i landsbyerne i området, så kvinderne og børnene kan få en bedre livskvalitet

Umiddelbare mål :

De umiddelbare målsætninger er: 1. Uddannelse og styrkelse af kvinderne i de 2 hjem, herunder alfabetisering af de kvinder, der ønsker det samt at børnene kommer i skole. 2. Repatriering og reintegrering af kvinderne i deres familier og deres landsbyer – i den udstrækning det er sikkert og muligt. 3. Forebyggelse og reducering af heksebeskyldninger i fremtiden

Målgrupper :

127 kvinder, der er blevet beskyldt for at være hekse og 13 børn/børnebørn, der også bor i ”heksebebyggelserne”.

Resume:

Samarbejdspartneren er Witch-Hunt Victims Empowerment Project, der er en almennyttig organisation, der arbejder med kvinder, der er beskyldt for at være hekse i et afsides område i den nordøstlige del af Ghana. Projektets målgruppe er 127 kvinder og deres børn/børnebørn, der bor i 2 hjem samt beboerne – herunder høvdingene i de landsbyer, kvinderne kommer fra. Hovedformålet med projektet er at reducere antallet at hekse-beskyldninger og respektere kvindernes menneskerettigheder i de 2 hjem og i landsbyerne. De konkrete projektmål er at styrke kvinderne, at gennemføre alfabetisering for nogle af kvinderne, at repatriere så mange kvinder som muligt med deres familier samt at reducere antallet af beskyldninger og reducere volden. Følgende aktiviteter vil f.eks. blive gennemført: etablering af selvhjælpsgrupper, undervisning i politiske, sociale og økonomiske forhold og kvindernes rettigheder, alfabetisering af en del af kvinderne, opførelse af drama-sketches i landsbyerne, gennemførelse af workshops med ressourcepersoner og at børnene starter skolegang.