Tilbage

Forbedrede levevilkår til lavindkomstfamilier i Santa Maria og San Ignacio

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2007

Projekt slut:

30.06.2010

Beviliget beløb:

1.548.538,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Paraguay

Lokale partnere:

  • Iglesia Evangelica Filadelfia

Overordnede mål :

At give lavindkomstfamilier forbedrede levevilkår i Santa Maria og San Ignacio, Paraguay samt at påvirke lokale, regionale og nationale myndigheders prioriteringer overfor målgruppen

Umiddelbare mål :

1. At yde fortalervirksomhed for virkningen af modellen overfor undervisnings- og erhvervssektoren på national, regional og lokal plan for at involvere disse i en aktiv indsats for lavindkomstfamiliers vilkår og rettigheder 2. At forbedre lavindkomstfamiliers muligheder for selvhjælp gennem uddannelsestilbud, sundhedsoplysning, førskole og jobtræning 3. At styrke lokalorganisationen, Iglesia Filadelfia samt civilsamfundsorganisationer til at varetage de svage og marginaliseredes rettigheder

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de involverede børn og voksne fra lavindkomstfamilier, som deltager i undervisningen og stimuleringen gennem pædagogiske metoder (i alt ca. 1550 personer). Den sekundære målgruppe er de lærere fra området, som er direkte involveret i undervisning af børnehaveklasserne og de voksne, lærere og nøglepersoner fra andre civilsamfunds-organisationer i området, den lokale partner og myndighederne. Der satses på, at 60% vil være kvinder og 40% mænd.

Resume:

Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale partner Iglesia Evangelica Filadelfia. Formålet er at give lavindkomstfamilier forbedrede levevilkår i Santa Maria og San Ignacio, Paraguay samt at forandre lokale, regionale og nationale myndigheders prioriteringer overfor målgruppen. Dette vil konkret ske i form af kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer i netværk samt forsøges nået gennem flg. hovedaktiviteter: 1. fortalervirksomhed for lavindkomstfamiliers vilkår og rettigheder gennem dialogmøder og oplysningsarbejde overfor myndighederne, 2. involvering af virksomheder, 3. spredning af konceptet til andre byer gennem træning af nøglepersoner, 4. jobtræning for forældre, 5. undervisning og stimulering af børnene og 6. kapacitetsopbygning/træning af den lokale partners og andre civilsamfundsorganisationers frivillige og medarbejdere gennem kurser og andre undervisningsmetoder.