Tilbage

Maternal and Child Community Health Approach

Organisation:

Masanga DK

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.01.2018

Projekt slut:

01.07.2020

Beviliget beløb:

199.207,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Maternal and Child Community Health Committee of Makamba
  • Maternal and Child Community Health Committee of Marako
  • Maternal and Child Community Health Committee of Masokoray
  • Maternal and Child Community Health Committee of Rogbom Kamba
  • Maternal and Child Community Health Committee of Rosint

Overordnede mål :

At fremme mødre- og børnesundhed i perifere landsbyer i Tonkolili distriktet i Sierra Leone ved at styrke lokalbefolkningen, promovere landsby drevne løsninger og sikre lokalt ejerskab.

Umiddelbare mål :

'- Øge tilliden og brugen af det biomedicinske sundhedssystem, fremme viden og adfærd samt facilitere landsbydrevne løsninger ift. mødre- og børnesundhed. - Styrke landsbyerne og deres Maternal and Child Community Health Committees(MCCHC) og herved skabe fundamentet for et bredere netværk med formålet, at fremme mødre- og børnesundhed i landsbyerne i Tonkolili distriktet

Målgrupper :

Målgruppen er 5 landsbyer og deres MCCHC'er. MCCHC'er består af landsbymedlemmer, der har meget lidt eller ingen uddannelse. Der er en balanceret sammensætning af køn, og især fokus på inkludering af kvinder.

Resume:

Maternal and Child Community Health Approach er et igangværende projekt, hvor 5 landsbyer har formuleret hver deres sundhedsplan og etableret en Maternal and Child Community Health Committee(MCCHC) som skal stå i spidsen for implementering af denne. Imidlertid udfordres landsbyerne af manglende viden og organisatorisk kapacitet. Med to lokalt ansatte, ønsker vi, derfor at styrke de fem landsbyer og MCCHC'er, således at de bliver i stand til at implementere deres sundhedsplaner. Ydermere, ønsker vi at facilitere samarbejde mellem landsbyerne, da største delen af deres problemer er identiske. Ved at stå sammen i et netværk styrkes civilsamfundets stemme. Dette er vigitigt især på mødre- og børneområdet, da de største barrierer for at nedbringe dødeligheden findes på landsbyniveau.