Tilbage

A youth and child lead agenda for prosperity

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

30.04.2015

Beviliget beløb:

435.434,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Community Empowerment for Rural Development (CEFORD)

Resume:

Partnerskabsinterventionen søger at styrke marginaliserede unge, der lever i Freetowns fattige slumområder til at kunne deltage konstruktivt i de beslutningsprocesser, der har indvirkning på deres liv, samt være med til at skabe mere børne- og ungdomsvenlige lokalsamfund. Ved projektets afslutning er målet, at de unge har gennemført en aktionslæringsproces, hvorigennem de har identificeret væsentlige problemstillinger og udviklingsideer inden for de tre tematiske områder: social økonomisk entreprenørskab, børns beskyttelse og byudvikling. Med afsæt i denne proces, vil de unge igangsætte en konstruktiv dialog med nationale og lokale interessenter og myndigheder. Et vigtigt output for disse processer er, at lokalsamfundet ændrer dets ofte meget negative og stereotype opfattelse af unges deltagelse og involvering. Endelig vil de bedste udviklingsideer, de unge har identificereret igennem aktionslæringsprocessen, skabe fundamentet for Plan Danmarks mere langsigtede tilgang til at arbejde i Freetown.