Tilbage

Environmental Empowerment: Engaging local communities in Freetown in waste management and improved livelihood

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

14.02.2021

Projekt slut:

30.11.2021

Beviliget beløb:

99.876,00 kr.

Samlet buget:

99.212,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Green Scenery

Overordnede mål :

At reducere mængden af plastikaffald der flyder fra Freetowns floder og ud i havet, ved at etablere en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig værdikæde for plast recirkulering, der er lokalt forankret.

Umiddelbare mål :

Projektet har 3 undermål a) social-økonomisk: At identificere, engagere og mobilisere et udvalgt lokalsamfund i Freetown, hvor løsningen placeres, og opbygge kapacitet hos 10 udvalgte personer til at registrere og håndtere affaldet i den udvalgte flod, b) miljømæssigt: At identificere et særligt kritisk område ift. affaldsmængde og negative påvirkning, for at sikre projektets størst mulige miljømæssige positive effekt og c) at etablere en operationelt lokalt forankret og på mellem til langt sigt selvkørende værdikæde for indsamling og genanvendelse af plast der på kort sigt henkastes og på mellem-langt sigt alternativt ville sendes til landfill.

Målgrupper :

Projektet har to målgrupper: 1) fortrinsvist arbejdsløse unge i de lokale samfund der bruger, eller på anden vis samfundsmæssigt er tilknyttet det område, hvori den tekniske løsning for affaldsindsamlingen vurderes at blive bedst placeret og 2) lokale virksomheder i Freetown, der i dag indsamler og genanvender plast hvor der gennem projektet forventes at skabes øget innovation og vækst, og dermed stabile arbejdspladser.

Resume:

The aim is to empower and engage vulnerable communities in a dialogue about the impact of waste on livelihood – the significant amounts of waste compiled in the Lagoon of Freetown. Sierra Leone. On a longer perspective the initiative is connected to EWB-DKs vision of a strong community driven and locally owned waste collection system, restoration of the ecosystem functions as well as improvement of the surrounding livelihoods of Aberdeen creek, which is heavy impacted by the waste from the lagoon. Awareness raising is initiated through a waste collection exercise in which a simple and low cost technical solution is applied to catch the plastic waste and thereby prevent it from flowing from the lagoon into the ocean, and the recycle the plastic. The initiative is in line with the efforts led by the Freetown municipality promoting community driven solutions aiming to establish proper waste management, restore the environment, reduce environmental risk hazards and create green jobs.