Tilbage

Dialogue V, Dansk-Ghanesisk Kunstfestival

Organisation:

Art2Change

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

08.11.2019

Projekt slut:

27.11.2019

Beviliget beløb:

99.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Art2Change-Akwamufie

Overordnede mål :

Målet er at også Ghanas befolkning, ligesom os og andre vestlige lande, sætter fokus på global plastic forurening. For standene flyder med plast, havet er fyldt, gader, haver... alle steder ligger der plastik-poser. Vi kan konstatere, at dét, vi troede, var et landsbyfænomen, også eksisterer i storbyen... at gederne æder poserne, eller der bliver lavet et lille plastikbål. Vi har dog gjort os umage for ikke at fremstille Ghana som den store synder, men forklaret, at vi også i Danmark bruger alt , alt for meget plastik i dagligdagen, så alle har fået fornemmelsen af, at det er et fælles projekt.

Umiddelbare mål :

YES! Vi nåede til overflod vores mål. 90.000 indsamlede vandposer indsamlet i kreativt bemalede affaldscontainere i byerne Anyanso, Mpagadan og Nnudu... vi har betalt for, at projektet fortsætter i et år styret af tre kvinder i hver landsby og overordnet holdt i snor af vores Sydghanesiske kontaktperson, Seth Yaw Agyarko.

Målgrupper :

Både børn, unge og ældre fik en tiltrængt øjenåbner ved at se, hvor meget 90.000 vandposer fylder og ved at få fortalt, at de er samlet af ben i løbet af blot en uge. Udenfor museet flyder det også med vandposer, skønt der i Accra netop er opstillet skraldespande til det samme.

Resume:

Art2Change søger penge til Dansk-Ghanesisk Kunstfestival i Accra, hvor tre langelandske kunstnere foruden egne værker bidrager med en installation skabt af minimum 20.000 drikkevandsposer, indsamlet i tre landsby i det sydlige Ghana. Projektet har foreuden kunstnerisk dimension til formål at gøre opmærksom på affaldsproblemet (her især plastik) i de ghanesiske landsbyer. Vi håber med projektet at kunne "støvsuge" de tre landsbyer for plastaffald. Affaldet samles i bemalede affaldstønder, skabt på workshops med børn i perioden inden udstillingen.