Tilbage

TUN Capacity Building for Social Dialogue

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

15.03.2011

Beviliget beløb:

968.745,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Teacher Union of Nepal (TUN)

Overordnede mål :

At styrke TUN til at blive en effektiv og demokratisk organisation, som tilbyder services af høj kvalitet til medlemsorganisationerne samt tjener lærernes interesser i Nepal.

Umiddelbare mål :

1) At styrke TUN repræsentanternes kompetencer i Koordinationsudvalgene (DCC) på distriktsniveau med henblik på at få indflydelse på uddannelsessektorens udvikling i distrikterne. 2) At styrke TUN ledernes kompetencer i organisation og management med henblik på at sikre professionaliserede og gennemsigtige arbejdsprocedurer inden for TUN. 3) At forbedre kommunikation og informationsvejene mellem hhv. TUN og medlemmerne samt mellem TUN og eksterne parter inden for uddannelsessektoren med henblik på at sikre medlemsdemokrati samt bred kendskab til TUNs politikker og aktiviteter.

Målgrupper :

Umiddelbar målgruppe er TUNs lederskab på centralt og på distriktsniveau. Ud af i alt 370 tillidsvalgte er de 60 af dem kvinder, 30 tillidsvalgte er fra TUNs centrale lederskab, hvorimod resten sidder i distrikterne. Derudover vil også medlemsorganisationerne samt den almene lærer have udbytte af TUNs publikationer.

Resume:

Projektet er en udløber af konsulentopgave, DLF har udført for Danida siden august 2005, som har til formål at styrke den sociale dialog proces mellem lærernes fagforening, TUN, og undervisningsministeriet, MOES i Nepal. TUN er fælles organisation for fem lærerorganisationer i Nepal og har kun eksisteret siden 2004. Formålet med projektet er at styrke TUN således, at TUN kan indgå i den sociale dialog proces med MOES som en ligeværdig partner. Derfor er projektaktiviteterne koncentreret om at styrke TUN repræsentanternes kapacitet på distrikts niveau, samt TUN evner og muligheder for at udbrede kendskabet til TUN holdninger og aktiviteter via informationsmateriale. Samtidig søges organisationen styrket nationalt ved at hovedkontorets ansatte rådgives og uddannes med henblik på at styrke organisationens administrative kapacitet.