Tilbage

Improvement of the Workers Rights in the Informal Economy in Mongolia - Phase 2

Organisation:

Ulandssekretariatet - DTDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

31.03.2013

Beviliget beløb:

2.998.395,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU)

Overordnede mål :

De mongolske arbejdere, primært i den private sektor og inden for den uformelle økonomi, vil ved slutningen af 2013 have opnået sikre arbejdstagerrettigheder og dermed forbedret deres arbejds- og levevilkår

Umiddelbare mål :

1) CMTU’s – og dens sociale partnere - kapacitet til at beskytte arbejdernes rettigheder forøget. 2) CMTU udøver aktiv fortalervirksomhed for ændringer i arbejdslovgivningen og informerer bredt om vigtigheden af beskyttelse af arbejdernes faglige rettigheder.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er 100 fagforeningsledere, omkring 30.000 medlemmer, 50 trænere og 30 advokater. Den tilsigtede målgruppe indeholder CMTUs 200.000 medlemmer og derudover hele arbejdsstyrken i Mongoliet, med en speciel fokus på arbejdere i den private sektor og den uformelle økonomi. Med fokuseringen på en forbedring af menneskerettighedsforholdene på arbejdsmarkedet og herunder udryddelse af diskrimination af udsatte arbejdsgrupper, vil f.eks. udsatte kvinder og børn i arbejde implicit nyde godt at projektet. Derudover vil partnerorganisationerne sikre at minimum 30 % af deltagerne i den direkte målgruppe er kvinder. Dette forventes dog i praksis at være større.

Resume:

Arbejderne i Mongoliet har reelt ingen rettigheder, hvis de bliver udsat for overgreb på deres arbejdsplads. Dette projekt sætter fokus på at forbedre de fundamentale arbejdstagerrettigheder i Mongoliet via en støtte til Confederation of Mongolian Trade Unions (CMTU). Projektet vil medvirke til at fremme CMTU’s kapacitet til at forbedre fattige arbejderes arbejdstagerrettigheder og dermed deres levevilkår. Den direkte målgruppe er blandt andet mere end 30.000 arbejdere, der har modtaget juridisk rådgivning eller fået behandlet deres sag ifm overtrædelse af deres rettigheder. Den tilsigtede målgruppe indeholder CMTUs 200.000 medlemmer, herunder specielt de fattigste arbejdere i den uformelle økonomi. Projektet fortsætter den specifikke kapacitetsopbygning af tillidsmænd, medlemmer, trænere og advokater indenfor forbedring af arbejdstagerrettigheder, men fokuserer desuden direkte både på at forbedre de etablerede klageinstanssystemer (LDSC), hvor arbejderne kan få behandlet deres sag samt CMTU juridiske rådgivning til deres medlemmer. Derudover indeholder projektet en fokus på at udføre fortalervirksomhed og oplysningsarbejde angående en ændring af lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.