Tilbage

Gro Fotoudstilling

Organisation:

Miljøbevægelsen NOAH

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 15.000 kr.)

Projekt start:

16.06.2022

Projekt slut:

31.12.2022

Beviliget beløb:

15.000,00 kr.

Samlet buget:

28.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land

Resume:

Gennem en audiovisuel fotoudstilling med billeder og lydklip fra småbønder i Paraguay, vil vi oplyse og skabe engagement blandt unge danskere omkring vigtigheden af at dyrke og tage vare på såsæd i dagens klima- og miljøkrise, og at skabe større forståelse for de løsninger oprindelig befolkning og småbønder i det Globale Syd, har på disse kriser. Fotoudstillingen består af billeder og tilhørende lydklip, hvor småbønder i Paraguay fortæller om deres arbejde med at tage vare på jorden gennem agroøkologi, frødyrkning og frødeling. Udstillingen vil sættes op i København og Århus, og vil blive åbnet med et arrangement i hver af byerne.