Tilbage

Hope Guruve

Organisation:

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.12.2007

Projekt slut:

01.08.2010

Beviliget beløb:

945.828,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Development Aid From People to People Zimbabwe

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning for "Hope Guruve" er at standse spredningen af HIV og reducere følgerne af AIDS epidemien i Guruve district distriktet i Zimbabwe

Umiddelbare mål :

1. Uddanne og mobilisere mennesker i Guruve distriktet til at sætte sig i kontrol af deres nuværende situation som HIV positiv eller HIV negativ og forebygge at flere mennesker smittes med HIV 2. At etablere et lokalt netværk som har kapacitet til at håndtere og mindske konsekvenserne af AIDS epidemien.

Målgrupper :

Local befolkningen i Guruve distriktet i Zimbabwe Den primære målgruppe er 350 frivillige som trænes til at være spydspids for kampen mod HIV/AIDS i distriktet. De frivillige vil have forskellig alder og køn. Det forventes at flertallet af de frivillige vil være kvinder. Målgruppen er ligeledes: 1000 AIDS syge der vil modtage hjemmepleje 200 forældreløse børn der vil modtage hjælp til skolegang, sundhedspleje, mad og omsorg af voksne 20.000 mennesker i distriktet som vil blive nået med informationskampagner og indsigt i forskellige forhold vedrørende bekæmpelsen af AIDS

Resume:

Hope Guruve vil mobilisere & organisere mennesker i Guruve Distrikt til at tage hånd om den nuværende situation omkring HIV / AIDS . Resultatet er øget viden & bevidsthed om HIV / AIDS blandt både børn, unge og voksne; mere åbenhed til at tale om sex & HIV/AIDS og nedbrydning af fordomme overfor mennesker smittet med HIV / AIDS ; mange mennesker accepterer at det er nødvendigt at kende sin HIV status og bliver testet ; mange mennesker begynder at dyrke sikker sex hvorved kønssygdomme og nye infektioner af HIV formindskes; mange mennesker bliver hjulpet til at acceptere sin status og leve positivt med HIV/ AIDS. Hope Guruve opbygger et netværk bestående af 350 frivillige som arbejder for at styrke kapaciteten af enkelt personer såvel som lokalsamfundet som sådan til at overkomme konsekvenserne af HIV / AIDS epidemien. De frivillige spreder information, træner HIV smittede i at leve positivt, plejer AIDS syge i deres hjem, drager omsorg for forældreløse børn eller starter grønsagshaver/små produktioner for at støtte de mest udsatte familier.