Tilbage

Idrætsprojekter som cases til at engagerer FGU- og højskoleelever i udviklingsarbejde

Organisation:

Football for a new tomorrow (FANT)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

10.08.2020

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

797.430,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Denmark

Lokale partnere:

 • FANT SL - Football for A New Tomorrow Sierra Leone
 • HOPin Academy
 • Salone Flying Stars Amputee Football Club

Overordnede mål :

Det overordnede formål med indsatsen er at skabe nye muligheder og rum for, hvordan unge mennesker, og særligt udfordrede unge, kan deltage og engagere sig som positive medspillere i udviklingsarbejde.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1: 200 elever på FGU Østjylland har styrket selvtillid og erfaring omkring, at de kan bidrage positivt til udviklingsorganisationers arbejde, og bruger denne nye erkendelse til at deltage aktivt i det danske civilsamfund. Projektmål 2: 25 elever på Grundtvigs Højskole er blevet engageret i udviklingsarbejde, og har erfaret hvordan deres personlige interesserer i at lave radio kan kombineres med kampen for en mere retfærdig verden. Projektmål 3: 25.000 danskere har udvidet deres forståelse for, hvordan Danmark arbejder med udviklingsprojekter, og er blevet inspireret og opfordret gennem podcasts og events til aktivt at tage del i civilsamfundet omkring udviklingsarbejdet. FANT har fået 100 nye medlemmer og 25 nye aktive frivillige.

Målgrupper :

Primære målgruppe - 200 elever på FGU Østjylland - 25 elever på Grundvigs Højskole Sekundær målgruppe - 25.000 danskere

Resume:

Det overordnede formål med indsatsen er at skabe nye muligheder og rum for, hvordan unge mennesker, og særligt udfordrede unge, kan deltage og engagere sig som positive medspillere i udviklingsarbejde. Indsatsen er et samarbejde mellem en række danske aktører; FANT Danmark, FGU Østjylland og Grundtvigs Højskole samt organisationer fra Sierra Leone og Ghana; FANT Sierra Leone, Flying Stars Amputees og HOPin Academy. Indsatsen er inddelt i fire faser som hver især leder videre til næste fase. Fase 1 er produktionen af en podcastserie om, hvordan danske organisationer bruger sport som et redskab til udvikling, fordele og ulemper ved denne strategi og historier/cases fra projekter i udviklingslandene. Podcastserien produceres af 25 højskoleelever på Grundvigs Højskoles radiolinje. Podcastserien skal virke som inspirationsmateriale for 200 elever på FGU Østjylland i fase 2, hvor eleverne efterfølgende indgår i et 2-3 måneders uddannelsesforløb. Som afslutning på uddannelsesforløbet (fase 3) får eleverne besøg af tre fodboldspillere fra Flying Stars Amputees fra Sierra Leone. Sammen med gæsterne skal deltage i forskellige aktiviteter på skolen (og muligvis andre FGU-skoler) og på Folkemødet 2021. Fase 4 er en gennemgribende evaluering med nødvendige justeringer i materiale og strategi for at FANT Danmark efter endt projektperiode er i stand og klar til at starte fase 1 op igen i efteråret 2021 (evt. med nye samarbejdspartnere og metoder). Det er således planen, at projektet skal videreføres efter endt projektperiode.