Tilbage

Forbedrede uddannelsesmuligheder for enlige forsørgere i San Ignacio, Paraguay

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

31.12.2005

Beviliget beløb:

992.516,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Paraguay

Lokale partnere:

  • Iglesia Evangelica Filadelfia

Overordnede mål :

At styrke enlige forsørgeres rettigheder i kommunen og give enlige forsørgere mulighed for uddannelse og selvforsørgelse i San Ignacio, Paraguay

Umiddelbare mål :

1) At forbedre enlige forsørgeres og deres børns muligheder for selvhjælp gennem uddannelsestilbud og jobtræning 2) At styrke Iglesia Filadelfia som organisation og Dagcentrets kapacitet til bedre at varetage de svage og marginaliseredes rettigheder 3) At påvirke kommunen og undervisningssektoren i landet i positiv retning ved at gennemføre et projekt, der kan fungere som et forbillede for andre lignende tiltag og derved medvirke til at myndighederne selv begynder at tage ansvar.

Målgrupper :

1) Enlige arbejdsløse forældre med lav indtægt. Heraf skønnes det at 80 % vil være kvinder og 20 % mænd. Målgruppen vil bestå af både Paraguay’ere og indianere. 2) Børn af enlige forældre 0-6 år. Der lægges vægt på en ligelig fordeling af drenge og piger.

Resume:

Dagcenter for enlige forældre i San Ignacio, Paraguay. Formålet med projektet er, at styrke enlige forsørgeres rettigheder i kommunen og give enlige forsørgere mulighed for uddannelse og selvforsørgelse i San Ignacio, Paraguay. Dernæst at styrke Iglesia Filadelfia som organisation og Dagcentrets kapacitet til bedre at varetage de svage og marginaliseredes rettigheder og at påvirke kommunen og undervisningssektoren i landet i positiv retning ved at gennemføre et projekt, der kan fungere som et forbillede for andre lignende tiltag og derved medvirke til at myndighederne selv begynder at tage ansvar.Den primære målgruppe vil være enlige arbejdsløse forældre med lav indtægt, bestående af både Paraguay’ere og indianere. Den sekundær målgruppe vil være børn af enlige forældre 0-6 år. Hovedaktiviteten vil være at børn af enlige/fattige forældre bliver passet, plejet og undervist på Dagcentret så de får mulighed for senere at gå i almindelige kommuneskoler, og at forældrene får hjælp til selvhjælp gennem undervisning og jobtræning på Dagcentret.Den største risici er at den politiske situation i landet udvikler sig negativt.