Tilbage

Skolehaver Moray, 4. fase

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.02.2013

Projekt slut:

31.08.2016

Beviliget beløb:

2.159.734,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Pachatusan

Overordnede mål :

Regionale og kommunale myndigheder implementerer Moray-modellen (MM) i skoler i Cusco-regionen.

Umiddelbare mål :

1) Den 31.1 2016 findes der i Cusco regionen 25 demonstrationsskoler, hvor MM er bæredygtigt implementeret. 2) Den 31.1 2016 udøver forældreorganisationer (AMAPAFAS), bondefællesskaber og CSOer et koordineret pres mod regionale og kommunale myndigheder i Cusco regionen med henblik på at sikre en uddannelse af kvalitet. 3) D.31.1. 2016 er der sikret finansiering til implementeringen af MM på skoler uden for projektet

Målgrupper :

Primær målgruppe:108 lærere i 25 projektskoler i 8 kommuner i Cusco-regionen, 25 DAC-lærere – én fra hver af de 25 projektskoler, 25 DAC-lærere fra tidligere projektskoler, 25 forældregrupper med i alt 1250 deltagere (650 mænd og 600 kvinder), 270 repræsentanter for de 25 bondefællesskaber i projektets 8 kommuner, 8 specialiser fra DREC i Cusco region, 20 specialister fra UGELs (de kommunale uddannelsesinstanser) i projektets 8 kommuner, 5 medlemmer af projektteamet i Pachatusan og 2120 elever i de 25 projektskoler Sekundær målgruppe: 4 CSOer inden for uddannelsesområdet - i alt 38 medlemmer (Kallpa, Tarea, Fe y Alegría og Ipedehp), 35 embedsmænd i de 5 projektkommuner, 4 embedsmænd i regionalregeringen i Cusco og indbyggerne i Cusco-regionen

Resume:

Projektet bidrager til at udbrede Skolehaver Moray (MM) i skoler i hele Cusco regionen og derved imødegå marginaliseringen af oprindelige befolkning. Moray-modellen er baseret på højlandsindianernes egen kultur, kundskaber og traditioner. Modellen sikrer de indianske børn en bedre læring og ernæringsmæssig tilstand og bidrager samtidig positivt til udviklingen i lokalsamfundene. Strategien for projektet er baseret på tre spor: 1) udbredelse af modellen ved etablering af 25 demonstrationsskoler i 8 udvalgte kommuner, 2) Kapacitetsopbygning af civilsamfundet som et redskab i fortalervirksomhedsarbejdet og 3) Sikring af MM’s udbredelse på nye skoler i Cusco regionen gennem kommunale uddannelsesprojekter