Tilbage

Using Social Network (portals) and blogging for lobbying and Raising Awareness for African Women Entrepreneurship

Organisation:

Det Somaliske Fællesråd

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

24.05.2011

Projekt slut:

24.05.2011

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

fællesmøde med MM, Ali og Ambara. Vi diskuterede de overordnede rammer for ideen præsenteret i ansøgningen. Umiddelbart er vi positivt indstillede, fordi derer nogle interessante aktiviteter på tegnebrættet som fint matcher flere af puljens kriterier. Men samtidig blev der gjort opmærksom på, at den indholdsmæssige side, de praktiske dele af aktiviteten og koblingen til budgettet ikke er beskrevet præcist nok. Blev derfor anbefalet at sende et skriftligt tillæg til ansøgningen frem for at skrive den om. Vi gjorde også opmærksom på, at aktiviteterne lægger sig meget tæt op ad et integrationsprojekt end egentlig oplysning om udvikling i Syd. Koblingen til Syd skal være der. 08.12.2011/NKE har sendt mail til Ambara og Ali og bedt om en slutdato for deres aktivitetet. Har også medsendt afrapporteringsskema.