Tilbage

Climate Resiliency - Cool communities, Freetown Sierra Leone

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2021

Projekt slut:

01.10.2022

Beviliget beløb:

499.767,00 kr.

Samlet buget:

837.737,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • World Hope International

Resume:

Projektet har som mål at bevidstgøre lokalbefolkningen om klimaforandringernes påvirkning af lokalsamfundet og øge evnen og kapaciteten til at planlægge og implementere medborger-drevne initiativer med fokus effekterne af stigende temperaturer. Projektet vil fokusere på at styrke bevidsthed og kapacitet gennem mobilisering og træning af lokale Community Resilience Committees (CRC). Aktiviteterne vil omfatte opbygning af lokal kapacitet til udvikling af beredskabsplaner og lavteknologiske klimatilpasningstiltag, samt vidensdeling mellem de to lokalområder og eksterne aktører, samt at styrke den lokale partner, NSP, yderligere.