Tilbage

Resocialisering af unge bandemedlemmer i Estelí, Nicaragua

Organisation:

International Børnesolidaritet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2009

Projekt slut:

31.03.2013

Beviliget beløb:

1.990.507,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Instituto de Formación Permanente, INSFOP

Overordnede mål :

Styrke unge bandemedlemmers adgang til deltagelse i samfundet.

Umiddelbare mål :

1. De unge bandemedlemmer bliver aktører i eget liv for at fremme den personlige og kollektive udvikling. 2. Yngre søskende og andre børn er motiverede til at vælge et liv uden vold og kriminalitet, støttet af familierelationer baseret på respekt. 3. Beboerorganisationer, offentlige og private institutioner anerkender de unge bandemedlemmer og iværksætter inkluderende tiltag.

Målgrupper :

• 130 unge, alle drenge/mænd mellem 18 og 25 år organiserede i bander. • 60 nye medlemmer mellem 13 og 18 år, formentlig 100 % drenge/mænd. • 260 søskende og børn mellem 12 og 17 år, ligeligt fordelt mellem to køn. • 120 forældre – flest mødre og 50 kærester/samleversker (alle kvinder). • 60 repræsentanter for organisationer, myndigheder, virksomheder

Resume:

Projektet omhandler resocialisering af unge bandemedlemmer i Estelí, Nicaragua, hvor ungdomsbandekriminalitet er et stort problem. Projektet styrker de unges livskompetencer gennem uformel uddannelse og fremme af adgang til uddannelse, arbejde og rekreation. Som en del af problemstillingen arbejdes der med familien for at mindske vold og skabe gensidig forståelse samt med en præventiv indsats over for søskende og andre børn. Som dialogpartnere for de unge bandemedlemmer inddrager projektet ligeledes beboerorganisationer, lokale myndigheder, virksomheder og andre civilsamfundsorganisationer, hvis åbning og accept er nødvendig, for at integrationen af de unge i samfundet kan lykkes. Der bliver i projektperioden afprøvet uddannelse af særligt motiverede resocialiserede unge bandemedlemmer som promotorer i forhold til andre børn og unge. Dette indføres som en pilotaktivitet til videreudvikling.