Tilbage

Demokratisk bevidstgørelse blandt fattige unge mennesker i Al Hurriyah distriktet i Bagdad

Organisation:

Iraks venner i Danmark (Tammuz)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.03.2006

Projekt slut:

30.11.2006

Beviliget beløb:

199.539,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Iraq

Lokale partnere:

  • Federation of Tammuz for social development (FTFSD)
  • General Union og Students of the Iraqi Republic (GUSIR)

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at hjælpe med at øge bevidstheden om demokrati blandt underbemidlede unge fra Al-Hurriya distriktet i Bagdad

Umiddelbare mål :

1. Første målsætning og succeskriterier her at kunne tiltrække det nødvendige antal unge mennesker til kursets start, og at disse ikke dropper ud i løbet af kurset. 2. Målsætning nummer 2 er at opsamle praktisk erfaring hos samt danne netværk mellem de i projektet involverede organisationer, og andre NGO organisationer som projektet vil omfatte under forløbet. 3. Tredje målsætning er at opsamle erfaring i at søge midler til arbejde målrettet mod at inkludere udsatte grupper og minoriteter i samfundet.

Målgrupper :

1. Det primære demografiske målgruppe er 200 fattige unge mennesker fra Al-Hurriyah distriktet i Bagdad. Disses familier og nærområde udgør det sekundære demografiske målgruppe, ca. 2000 mennesker. 2. I rekruttering af primær målgruppe arbejdes på at opnå en ligelig fordeling blandt kønnene, bl.a. ved tæt kontakt til familierne ifm. rekruttering.

Resume:

Projektets umiddelbare målgruppe er fattige unge kvinder og mænd fra Al Hurriyah distriktet i Bagdad samt disses familier og lokale samfund generelt. Størrelsesmæssigt vil projektet omfatte ca. 200 unge, og spænde over en periode på 9 måneder. Projektets formål er at øge de unges bevidsthed om det nye demokrati og civile samfund i Irak, og de muligheder den nye åbne samfundsstruktur giver dem, samt opbygge erfaring og kapacitet i de i projektet involverede organisationer. IT og datamater er med til at styrke det civile samfund, dets organisationer og institutioner i andre lande, og derfor er undervisning i IT en vigtig del af dette kursus. Projektet finder sted umiddelbart efter det meget vigtige valg til Iraks permanente parlament omkring nytåret, hvorfor det er et af projektets formål at bidrage med oplysning til de involverede unge og deres miljø.