Tilbage

Capacity for citizen driven advocacy for prevention of NCDs in Burundi

Organisation:

Kræftens Bekæmpelse

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2017

Projekt slut:

31.10.2018

Beviliget beløb:

195.702,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burundi

Lokale partnere:

  • Burundi Non-Communicable Disease Alliance (BNCDA)

Overordnede mål :

To increase the awareness about prevention and control of NCDs in Burundi and to improve Burundi NCD Alliances (BNCDA) capacity to conduct citizen driven advocacy at national and global level by contributing to East Africa Non-Communicable Disease Alliance (EANCDA) advocacy at the 2018 UN High-Level Meeting.

Umiddelbare mål :

to strengthen BNCDA and its member association’s capacity to collaborate and represent the citizen’s interests for enhanced NCD health and assure its community anchoring in Burundi. The project will also feed into the East African advocacy drive related to the 2018 UN HLM. This will in turn also feed into advocacy in Burundi.

Målgrupper :

20 volunteers from member associations 300 community representatives from 10 different urban and semi urban communities in Bujumbura and surrounding districts . Between 20 to 40 volunteers elected during the community dialogue meetings. 20 journalists and Members of Parliament (MPs) 5 board members and the project manager. Up to 500.000 people will learn about NCD through radio and television.

Resume:

Projektets mål er at udvikle Burundis NCD alliances kapacitet til at udføre borgerstyret interessevaretagelse. 10 lokalsamfundsmøder bliver afholdt for at skabe bevidsthed om forebyggelse af NCDs og borgerinvolvering/initiativer i forebyggelse og advocacy. Resultaterne bliver samlet i en rapport og små videoer som vil indgå i seminarer for medier og politikere i Burundi og i BNCDAs nationale interressevaretagelse på NCD området. Rapporterne vil også indgå i EANCDA/DNCDA kampagne og globale indsats i forhold til FNs højniveaumøse om NCDs i 2018. Seminaret for politikere og medier skal udvikle disses viden om forebyggelse og kontrol af NCDs i Burundi og bidrage til politiske initiativer og mediedækning. BNCDAs bestyrelses kapacitet for governance og ressource mobilisering vil blive udviklet i en fælle workshop med Rwanda NCD Alliance.