Tilbage

Orphan Care in the Community

Organisation:

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2009

Projekt slut:

31.07.2011

Beviliget beløb:

366.110,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Development Aid From People to People Zimbabwe

Overordnede mål :

At mobilisere lokalsamfundet og dets ressourcer til at tage sig af 500 forældreløse børn

Umiddelbare mål :

'- Forbedre vilkårene for de 500 forældreløse børn - Forbedre vilkårene for de husstande der tager sig af de forældreløse børn - Organisere det lokale samfund til at tage sig bedre af forældreløse børn

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 500 forældreløse børn. Der er tale om børn, der primært er forældreløse på grund af Aids og spænder i alder fra børnehaveklasse til teenagere. 232 drenge og 268 piger. Den sekundære målgruppe er det bredere lokalsamfund, der er involveret i omsorgen for de forældreløse børn. Dette omfatter husstande der tager sig af de forældreløse, skoler og sundhedsvæsen.

Resume:

"Orphan Care in the Community" har til formål at mobilisere resurserne i lokalsamfundet om at tage sig af forældreløse børn. Programmet har et holistisk udgangspunkt, og sigter efter at styrke allerede eksisterende systemer i lokalsamfundet samt at etablere nye bæredygtige strukturerer som kan give forældreløse børn et solidt fundament og forbedrede fremtidsmuligheder. Programmet vil have fokus på en forbedring af de basale behov som boligsituation, ernæring, uddannelse samt udfoldelsesmuligheder. Desuden skal programmet aflaste familier og andre, der står i nærkontakt med disse børn. Programmet skal sikre at forældreløse og sårbare børn samt pårørende til disse, selv er i centrum for udviklingen.