Tilbage

Combating Community Violence

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2007

Projekt slut:

30.10.2011

Beviliget beløb:

2.603.893,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT)

Overordnede mål :

At lokalsamfund i Kagera regionen lever i harmoni idet dets indbyggere bidrager ligeligt til samfundsudviklingen i erkendelse af deres ansvar og opgaver samt i bevidsthed om andres rettigheder.

Umiddelbare mål :

1) Målgruppen har oplevet en overordnet holdningsændring, hvilket har resulteret i mindre fysisk, psykisk, økonomisk og seksuel vold; 2) Kapaciteten I partnerorganisationen er styrket som følge af en institutionalisering af menneskerettighedsarbejdet; 3) De personer som er involveret i rådgivning og konfliktløsning "early action" baseret på "early warning" i nye voldssager.

Målgrupper :

Den ultimative målgruppe er gruppen af ofre og voldsudøvere. Denne gruppe nås gennem en umiddelbar målgruppe bestående af: Lokalsamfundsledere: ungdomsledere, kvindeledere, religiøse ledere samt lokale politikere, medier og ELCT-NWDs egen ledelse. Da der er tale om er projekt med stærkt fokus på køn udgør kvinder så vidt muligt 50 % af målgruppen.

Resume:

Som i mange andre samfund præget af stor fattigdom udgør fysisk, psykisk og økonomisk vold: i hjemmene, mellem lærer og elever, etc. en del af dagligdagen i det nordvestlige Tanzania. Den Lutherske kirkes menneskerettighedsafdeling har udviklet en deltager-orienteret metode baseret på traditionelle konfliktløsningsprincipper, som i en pilotfase har vist sig effektiv til bekæmpelse af vold. Metoden består i at øge opmærksomheden om problemet, træne lokale ledere (fra civilsamfund og det officielle system) i håndteringen af vold gennem tidlig intervention i potentielt voldelige konflikter samt fortalervirksomhed med henblik på at styrke de officielle systemers respons på vold. Pågældende projekt, som laves i samarbejde med Evangelical Lutheran Church Tanzania, Northwest Diocese (ELCT-NWD), har til formål at udbrede metoden gennem omfattende træning og øget konflikt intervention.