Tilbage

Aprender Jugando 3: Ecoalfabetización desde la escuela hacia la comunidad para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2016

Projekt slut:

31.03.2020

Beviliget beløb:

2.510.810,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Fundación Teko Kavi

Overordnede mål :

Økoalfabetisering har medvirket til at styrke civilsamfundet, skolen og lokalsamfundet i et samarbejde der fremmer lokal bæredygtig udvikling. En række aktiviteter baseret pa? økoalfabetisering har styrket lærerne og civilsamfundets kapacitet og evne til at knytte læringen an pa? det lokale natur- og livsgrundlag. Det opna?s ved at fremme relationen mellem læring, skole og lokalsamfund. Civilsamfundet bliver desuden i stand til at indga? i en dialog med myndighederne om udviklingen af disse aktiviteter, sa?ledes at der skabes grundlag for en bæredygtig lokalsamfundsudvikling.

Umiddelbare mål :

1. Den 30. juni 2019 er økoalfabetisering som undervisningsmetode implementeret og udbredt pa? 70% af skolerne og lokalsamfundene i Umala, Santiago de Huata og Hampaturi Distrikt 22 samt pa? Læreruddannelsen i Santiago de Huata. 2. Den 30. juni 2019 har skole og lokalsamfund (elever, lærere, forældre, lokale myndigheder og andre civilsamfundsaktører) styrket deres organisatoriske, demokratiske og deltagende kapaciteter og har udarbejdet forslag til og gennemført aktiviteter med fokus pa? økoalfabetisering som er socio-produktive og samlende for lokalsamfundet. 3. Den 30 juni 2019 er modellen for økoalfabetisering blevet udbredt og har fa?et indflydelse pa? kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Målgrupper :

De primære projektomra?der er Umala kommune, Santiago de Huata kommune, og Distrikt 22 Hampaturi i La Paz kommune. Projektets direkte målgruppe i de tre områder består af (gruppe og antal): - Lokalsamfund (101) - Familier (2017) - Lokale myndigheder (180) - Skoler (76) - Skoleelever (2986) - Lærere (325) Projektets indirekte målgruppe består af: - Central Agrari?a Tupak Katari-Bartolina Sisa (lokal indflydelsesrig social organisation) - Kommunalråd - Lokale sundhedscentre - Distrikternes uddannelsesadministration - Las defensori?as de la nin?ez y adolescencia (Organisation der arbejder kommunalt med børn) - PROFOCOM - Undervisningsministeriet - Forældreråd

Resume:

DIB har gennem sit engagement i Bolivia med projektet Aprender Jugando (AJ1) og et ef-terfølgende pilot-projekt (AJ2), haft så gode erfaringer med at udvikle og introducere økoalfabetisering og legende læring at staten i den nye uddannelseslovgivning har inkorporeret konceptet. Det nye projekt, AJ3, vil bygge videre på de erfaringer og strukturer, der er opbygget via AJ1 og AJ2, i et udvidet perspektiv, der fortsat inkorporporerer og indgår i dialog med Bolivias nye udviklingsparadigme i Vivir Bien. I samarbejde med lokale myndigheder, CSO og læreruddannelsen vil med undersøgende og aktionsbaserede læringsmetoder skabes sammenhæng mellem læring, skole og lokalsamfund. Via læringsbegrebet økoalfabetisering bliver skoler, lokalsamfund og CSO i stand til at identificere lokale miljøproblemer og mobilisere befolkningen omkring et ’godt liv’ i gensidig respekt og bæredygtig balance med naturen.