Tilbage

Building Capacity and Advocacy of the AHEAD member network for a local participatory self governance approach to poverty alleviation

Organisation:

iiINTERest

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

30.09.2012

Beviliget beløb:

499.768,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • AHEAD INITIATIVES

Overordnede mål :

At styrke civilsamfunds-organisationer, således at de bedre kan støtte de fattiges interesser over for kommunernes arbejde med fattigdomsbekæmpelse

Umiddelbare mål :

A. At kapacitetsudvikle AHEAD Initiatives' lokale medlemsorganisationer, således at de kan indgå i samarbejde med kommunerne om fælles udviklingsopgaver B. At kapacitetsudvikle AHEAD Initiatives og dennes lokale medlemsorganisationer, således at de kan fungere effektivt som understøttende netværk for de lokale myndigheders politikker og aktiviteter C. At starte en proces, der med tiden skal gøre AHEAD Initiatives i stand til at levere materialer til information, uddannelse og kommunikation (IUK) til brug for de lokale medlemsorganisationers mobilisering af de fattige i fattigdomsbekæmpelse.

Målgrupper :

Alle AHEAD Initiatives' fuldtidsansatte medarbejdere, 10 medlemmer fra hver af de 4 lokale organisationer, medlemmerne af 20 landsbyråd, samt i alt ca. 56 kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de 4 udvalgte kommuner. I alt ca. 321 personer. Den sekundære, indirekte målgruppe udgøres af ca. 100.000 fattige i de fire kommuner, ligeligt fordelt på mænd og kvinder.

Resume:

Udover styrkelse af iiINTERests partnerorganisation AHEAD Initiatives vil projektet kapacitetsopbygge 4 af organisationens institutionelle medlemmer til at fremme civilsamfundets (selv-hjælps-grupper og landsbyråd) muligheder for at interagere med de lokale regeringsstrukturer i to distrikter i Vestbengalen. Nylige ændringer i det lokal politiske system i Vestbengalen i Indien har styrket civilsamfundets muligheder for at øve indflydelse på beslutningsprocesser og fordeling af midler til fordel for fattige i landområderne. Imidlertid er organiseringen af forskellige civilsamfundsaktører fragmenteret, kapaciteten beskeden og indflydelsen ringe. Ahead Initiatives har kompetencer ift. at gennemføre information, uddannelses- og kommunikations aktiviteter og at kapacitetsopbygge CSO'er til at udgøre et lokalt forankret netværk til fremme af lokalt forankret demokrati og fattigdomsreduktion, såfremt en særlig indsats heraf prioriteres.