Tilbage

Youth for Peace

Organisation:

Viva Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

30.09.2015

Beviliget beløb:

1.532.306,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Honduras

Lokale partnere:

  • Red Viva Honduras (RVH)

Overordnede mål :

At unge i Honduras får styrke til at tale mod ungdomsvold og engagere sig i voldsforebyggelse i 30 lokalsamfund.

Umiddelbare mål :

1) At 1500 unge kender deres rettigheder og kan tale for ’nej til vold’. 2) At institutionsunge i risikogruppen bliver uafhængige voksne via deltagelse i sociale netværk og jobmuligheder. 3) at 10.000 unge og børn har promoveret fredskultur ved at deltage i bevidstgørelse og fortalerarbejde.

Målgrupper :

Primær målgruppe: 150 ungdomsledere (75 piger og 75 drenge), som lærer at træne børn og unge ikke-voldelig adfærd og i at blive ambassadører for fred i deres lokalsamfund. Sekundær målgruppe: 10.000 børn og unge i ungdomsledernes lokalsamfund.

Resume:

Projektets formål er at gøre udsatte unge i Honduras i stand til at gøre sig gældende i lokalsamfundet som aktive samfundsborgere, der fremmer en anti-volds-kultur. Den primære målgruppe er 150 unge ledere, som gennemgår træning i, hvordan man fremmer en ikke-volds kultur blandt unge og børn, samt hvordan man laver kampagner, fortalervirksomhed og bruger medier til at fremme fredsbudskaber. De unge ledere træner efterfølgende 1500 unge og børn (sekundær målgruppe) i deres lokalsamfund, og der udføres fredsmarcher, sportsevents og kunstfestivaller. Der er også konkrete mål på mikroniveau med en særligt udsat gruppe unge blandt deltagerne, der får redskaber til at adressere konflikter i deres egen familiebaggrund, samt får skabt vigtige netværk og jobmuligheder. Hvis lokale autoriteter, såsom lærere, offentlige instanser, kirkeledere osv. ikke støtter op om de unges deltagelse I projektet, vil det blive svært at udføre projektet få gennemslagskraft i lokalområder.