Tilbage

Drømmen om et bedre Murra

Organisation:

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

20.01.2014

Projekt slut:

20.02.2014

Beviliget beløb:

69.300,00 kr.

Lokale partnere:

  • Fundemuni

Resume:

Projektets overordnede mål er at forbedre forholdene for marginaliserede kvinder, børn og unge i Murra kommune, Nicaragua ved at forbedre deres rettigheder og muligheder – psykiske såvel som økonomiske. I forhold til kvinderne skal dette ske, dels gennem en indsats der retter til mod dannelse af nye selvhjælpsgrupper i den nordlige del af kommunen, dels gennem en øget udvikling og organisering i de eksisterende selvhjælpsgrupper. Det sidste gennem støtte til dannelsen af låne-spare-grupper, der skal styrke enlige og udsatte kvinders økonomiske sikkerhed og uafhængighed. Da kimen til vold i parforhold ofte udvikles allerede i relationerne mellem de unge retter en del af indsatsen sig mod forebyggelse af kærestevold. Den samlede indsats hviler hovedsageligt på en metodologi baseret på undervisning og kapacitets forøgelse. Denne følges op af en strategisk indsats, der er rettet mod en stærkere lokal forankring af projektet og en mere permanent tilstedeværelse af Fundemuni i kommunen gennem oprettelsen af et kontor i Murra.