Tilbage

Dreamtown Project 2

Organisation:

Foreningen RETRO

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2013

Projekt slut:

01.01.2016

Beviliget beløb:

989.818,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Youth Dream Centre Sierra Leone (YDCSL)

Overordnede mål :

Forbedrede uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale muligheder for marginaliserede unge mænd og kvinder i Freetown.

Umiddelbare mål :

• YDC udbyder gratis og uformel uddannelse af høj kvalitet funderet på elevcentrerede metodiker • YDC har opnået officiel status som NGO baseret på en mere bæredygtig og demokratisk platform og er i stand til at engagere sig i aktiviteter, der støtter et stærkt civilsamfund • En forstærket medie- og IT-bevidsthed er blevet skabt i YDC, som er aktivt brugt til engageret i fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Målgruppen er hovedsageligt unge mellem 15 og 35 år, som er marginaliserede. Gennemsnitligt deltager 120 studerende på daglig basis i YDCs aktiviteter. I de mindre klasser er der overvægt af piger, hvorimod drengene er i overtal på de højere klassetrin.

Resume:

Det overordnede udviklingsmål er at styrke uddannelse, samt økonomiske og sociale muligheder for marginaliserede unge mænd og kvinder i Freetown. Projektet søger at gøre dette igennem en kapacitetsopbygning af Youth Dream Centre (YDC), der er en lokal NGO, der arbejder I Freetown med uformel uddannelse for marginaliserede unge. Målet med projektet er at styrke YDCs aktiviteter indenfor tre områder; 1)At styrke kvaliteten af undervisningen i YDCs uformelle uddannelsescenter for et gennemsnit af 120 studerende herunder at gøre undervisningen deltagerorienteret og praktiskbaseret, tilbyde eleverne IT undervisning samt projektforløb i at arbejde med historiefortælling, film og billeder. 2) Herigennem bliver de unge klædt på til at blive sociale forandringsagenter, der kan advokere for en marginaliseret gruppe i samfundet og sætte fokus på dels deres egne historier dels for behovet for uformel uddannelse i Sierra Leone. 3)At kapacitetsopbygge YDCs organisatoriske platform, specielt inden for ledelse, motivation og fortalervirksomhed.