Tilbage

Establishment of a solid foundation for increasing access to education for children in Central Equatoria, with focus on special needs education through inclusive education

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

30.04.2014

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Sudan

Lokale partnere:

  • National Christian Development Organization (NCDO)

Resume:

Denne partnerskabsaktivitet har til formål at skabe et solidt grundlag for et fremtidigt arbejde med inkluderende undervisning i Central Equatoria, Syd Sudan. NCDO og IAS har tidligere implementeret projekter i Syd Kordofan omkring inkludering af børn med specielle behov i undervisningen. Set i den politiske kontekst; Syd Sudan som ny stat, urolighederne i Syd Kordofan, og migrationen fra Nord til Syd, ønsker IAS og NCDO i fællesskab at arbejde med inklusiv og specialundervisning i Yei County, Central Equatoria, hvor den form for undervisning er ikke-eksisterende. Partnerskabsaktivitetens kerneelementer består af en ”feasibility” undersøgelse, hvor relevante forhold afdækkes og samarbejdspartnere identificeres. NCDO kapacitetsopbygges gennem seminarer og deltagelse i udførslen af undersøgelsen. Identificerede partnere og interessenter vil blive inddraget gennem dialogmøder, indgåelse af samarbejdsaftaler, og en konference resulterer i efterfølgende operationel strategiudvikling, baseret på de fakta som undersøgelsen har afdækket.