Tilbage

Bæredygtig energiforsyning rural husholdninger, Karatu

Organisation:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

30.04.2006

Beviliget beløb:

867.170,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Overordnede mål :

Reducere fattigdommen blandt folk i Karatu District ved at forbedre husholdningernes adgang til rene, effektive og bæredygtige energikilder

Umiddelbare mål :

Forøget bevidsthed i 2 landsbyer om problemerne ved nuværende energiforsyning og opbygning af kapacitet til forbedret energiforsyning.Opbygning af kapacitet hos partner til at støtte aktiviteter på energiområdet.Udvikling af bæredygtige energi teknologisystemer for rural husholdninger.

Målgrupper :

Den umiddelbare primære målgruppe er kvinderne i Endabash village, der kan bruge forbedrede stoves og mandlige farmer i Shalahamo village, der kan bruge biogas. Den langsigtede målgruppe er distriktets kvinder, har arbejdsbyrden og sundhedsrisikoen ved den nuværende energiforsyning.

Resume:

Adgang til effektive, sikre og bæredygtige energikilder i husholdningerne er en af forud-sætningerne for at reducere fattigdommen, forbedre sundheden og sikre et bæredygtigt miljø. Energi praksis i Karatu District er ikke for nuværende bæredygtig, da der ikke findes hensigtsmæssige alternativer og heller ikke er en fuldt udviklet kapacitet til at gennemføre ændringer i praksis. Det er dette projekts formål, at hjælpe med til at udvikle brugbare al-ternative energiformer baseret på biogas og forbedrede ildsteder, at opbygge kapacitet blandt befolkningen til at implementere forandringer på energiområdet, samt udvikle orga-nisatorisk kapacitet i KDA til træning og støtte af målgruppen. CDM mekanismerne ses som et resultat, der kan sikre økonomisk bæredygtighed for alternative energiteknologier, derfor sigter projekt også på at skabe grundlag for et CDM program for bæredygtig energi