Tilbage

Fremme af aktivt medborgerskab ved styrkelse af eksisterende lokale frivillige Grass Root Changer Groups

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.07.2017

Projekt slut:

30.06.2018

Beviliget beløb:

356.964,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • Net to Rights c/o Thanapara Swallows Development Society

Overordnede mål :

Målet med denne indsats er at gøre GRC bæredygtige og uafhængige af netværkets organisation, så de kan fortsætte og udbrede deres arbejde i lokalområderne.

Umiddelbare mål :

De umiddelbare mål er at styrke GRC medlemmernes viden ved undervisning på kursus og workshops samt ved faciliterede møder med repræsentanter fra underudvalgene i lokalregeringerne. Det er også et mål at forankre og konsolidere GRC´ernes arbejde i lokalområdet gennem planlægning og deltagelse i møder og skoledebatarrangementerne.

Målgrupper :

Projektets primære målgrupper er: 10 Grass Root Changer Groups (GRC) – 360 personer fordelt på 10 unions (lokalområder) 10 Underudvalg under Union Parishad (lokalregering) – 50 personer WID Committee (lokalregerings underudvalget: Women in Development): 105 personer Skoleelever i 10 unions: 8000 elever Landsbybeboere: 2000 personer Projektets sekundære målgrupper er: De forurettede kvinder, der er omfattet af GRCs virksomhed samt deres familier og omgivelser. Kollegaer og bekendte til de frivillige i GRC De resterende medlemmer af lokalregringerne Politikere og embedsmænd på Upazilla niveau (lokalregeringsniveau). Skolelærere og skoleelevernes familier Naboer og bekendte til deltagerne i landsbymøder

Resume:

Dette projekt i Bangladesh arbejder med kvinders rettigheder og mod vold mod kvinder i hjemmet. Spørgsmålene er også på den bangladeshiske regerings agenda. I de foregående år har Ulandsforeningen Svalerne og Net to Rights netværket i Bangladesh arbejdet med at danne 10 Grass Root Changer Groups (GRC) bestående af hver 36 frivillige repræsentanter udvalgt fra alle samfundslag i netværkets 5 lokalområder. GRC samarbejder med lokalregeringerne og fungerer som bindeled, sparringspartnere og mæglere for lokalområdets beboere. Fokus er på videre uddannelse og konsolidering af GRC´ernes arbejde i lokalområderne. Aktiviteterne vil være debatkonkurrencer om emnet i skolerne, møder med beboerne i områderne og øget samarbejde med lokalregeringens forskellige udvalg, der arbejder med kvinders rettigheder. Projektet kan påvirkes af den politiske situation. Den er for øjeblikket stabil, men kan påvirkes af debatterne op mod det kommende parlamentsvalg i slutningen af 2018