Tilbage

FEMNET Mali

Organisation:

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.12.2006

Projekt slut:

31.12.2006

Beviliget beløb:

59.818,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mali

Lokale partnere:

  • FEMNET-Mali/MUSONET

Resume:

Projektet er et pilotprojekt, der har til formål at understøtte FEMNET Mali som nationalt netværk og netværkets kapacitet til at styrke maliske kvindeorganisationer i deres arbejde for fremme af kvinders rettigheder, politiske repræsentation samt evne til fortalervirksomhed. Det afprøves gen-nem et aktivitetsprogram, herunder en række træningsworkshops med fokus på styrkelse af kvinders økonomiske rolle, træning i lobby og fortalervirksomhed samt køns-kompetence, og endelig styrkel-se af organisationernes operationelle kapacitet og strukturer. Desuden iværksættes kampagne om kvinders rettigheder samt udarbejdes tool kit for træning og fortalervirksomhed indenfor udvalgte temaer. Den afsluttende projektformulering skal finpudse ansøgningen til pilotprojektet. Det skitserede pilotprojekt fra FEMNET Mali er omfattende, og den afsluttende projektformulering skal derfor fortsætte den nødvendige afklarings- og fokuseringsproces. Pilotprojektets sammenhæng med FEMNET Malis øvrige strategi og handlingsplan skal afklares nøjere. Derudover skal det di-rekte samarbejde mellem KULU og FEMNET Mali være med til at udvikle partnerskabet og ikke mindst skabe en fælles forståelse af det fælles samarbejdsgrundlag og ansvar.