Tilbage

Farmers Club in Oio

Organisation:

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.11.2008

Projekt slut:

30.04.2011

Beviliget beløb:

954.746,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guinea-Bissau

Lokale partnere:

  • Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Guiné-Bissau

Overordnede mål :

Støtte landbefolkningen i Guine’ Bissau til at reducere fattigdom gennem egen indsats og ved at udnytte landets gunstige betingelser for landbrugsproduktion.

Umiddelbare mål :

1.Øget fødevaresikkerhed, velstand og sundhed blandt 600 bønder og deres familier 2.Opbygge levedygtige strukturer til organisering af bønder i projekt området 3.Afprøve konceptet "Farmers Club" med den hensigt at skabe en model til organisering og uddannelse af bønder i hele Guine’ Bissau

Målgrupper :

600 bønder -mænd og kvinder – og deres familier. Medlemmer af en klub kan være et par eller en enkelt person. Idet mange mænd arbejder væk fra hjemmet vil en del kvinder deltage i projektet alene. Kvinder og mænd har lige muligheder så vel som forpligtigelser i projektet.

Resume:

Guinea Bissau er blandt verdens absolut fattigste lande. Guine Bissau har landbrugs potentiale i form af frugtbar jord, tilstrækkelig regn og arbejdskraft, men er i dag afhængig af fødevareimport. Projektet Farmers Club Oio er en model for at organisere bønder i Guinea Bissau omkring at øge deres produktivitet ,velstand og sundhed. Bønderne modtager træning, lærer fra hinanden, deler resourcer og organiserer sig fælles om opkøb og salg til bedste priser. Projektet foregår i Oio region, Bissora sektor og omfatter 600 bønder organiseret i 12 klubber. Foruden at forbedre vilkårene for de deltagende bønder styrker projektet organiseringen af bønder i projekt området på længere sigt. Klubberne er struktureret til at være levedygtige med en klub komite’ i spidsen, som er trænet i ledelse, administration og økonomi. Projektet samarbejder med andre lokale organisationer og bidrager hermed til deres kapacitet. Erfaringer fra projektet stilles til rådighed for alle interesserede NGO’s i landet. Projektet vil afprøve, udvikle og tilpasse konceptet Farmers Club og ud fra erfaringer gjort udarbejde en model beskrivelse , som landbrugsministeriet kan bruge til at udbrede Farmers Club konceptet landsdækkende.