Tilbage

Membership involvement in an interim phase

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

11.03.2009

Projekt slut:

28.02.2010

Beviliget beløb:

771.413,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Sierra Leone Teachers Union (SLTU)

Resume:

Denne projekt fase er en fortsættelse af projektet "Kapacitetsopbygning og medlemsservice i SLTU" som blev afsluttet og internt evalueret i december 2008. Evalueringen fremhæver at projektet har haft stor og positiv indflydelse på SLTU, og at en ny flerårig fase med tilsvarende elementer iværksættes. Da SLTU på deres kongres i august 2009 skal beslutte sig for organisationens strategi- og arbejdsplan for 2010-2013, som vil ligge til grund for indholdet af en flerårig projekt fase, har DLF og SLTU udarbejdet dette kortvarige overgangsprojekt fase. Formålet med denne fase er: 1) at konsolidere de aktiviteter og resultater som blev opnået i første fase, 2) at aktivt inddrage over 20.000 medlemmer i prioriteringen af SLTUs fremtidige indsatsområder, samt 3) at udvikle et 3-årigt projekt forslag baseret på SLTUs strategi- og arbejdsplan for 2010-2013.