Tilbage

Developing a foundation for Inclusive Education/Special Needs Education (IE/SNE) in Nuba Mountains, Southern Kordofan

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.12.2008

Projekt slut:

31.12.2009

Beviliget beløb:

399.738,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sudan

Lokale partnere:

  • National Christian Development Organization (NCDO)
  • Somali Association for Special Education (SASE)

Overordnede mål :

At udvikle et fundament for ”uddannelse for alle”/specialundervisning i Sudan

Umiddelbare mål :

1. At udveksle erfaringer i at udvikle og implementere uddannelse for alle/specialundervisning 2. At udvikle en målsætning/policy for uddannelse for alle/ specialundervisning i samarbejde med partnere i Syd og en strategisk plan for fremtiden

Målgrupper :

Base line undersøgelse: Børn inkl. børn med handicaps (7500), forældre (15000), lærere (180), administrative poster indenfor skolevæsenet (50) Kapacitetsopbygning og konferencer: NDCO, ACEC, lærere, administrative poster indenfor skolevæsenet: 300 - 400 pers. Erfaringer fra Somaliland viser at forældrene mest er kvinder og de professionelle mest er mænd. Dette vil der tages højde for så det bliver mere ligeligt fordelt indenfor begge grupper.

Resume:

Sudan er langt fra at opnå målet om uddannelse for alle, og i det komplekse og krigshærgede land er vilkårene endda endnu mere vanskelige for børn med specielle behov. Formålet med denne ansøgning er at få sat gang i en proces omkring Inclusive Education/specialundervisning i Sudan i et forum hvor partnere fra Syd og IAS fra Nord udveksler erfaringer og udvikler en policy og samarbejdsaftale for det fremtidige arbejde. IAS har en partner i undervisningssektoren Nuba Christian Development Organisation (NCDO) i Southern Kordofan, hvor indsatsen ønskes at koncentreres i begyndelsen. Association of Christian Educators in Sudan (ACES) er et netværk som IAS allerede er en del af, som arbejder med Inclusive Education i syd Sudan. Kenya Institute for Special Education (KISE) har ligeledes været IAS´ partner gennem mange år i udvikling af specialundervisningsprogrammet i Somaliland, Puntland og Somalia, hvor også IAS’ partner Somaliland As-sociation for Special Education (SASE) opererer.