Tilbage

Karamoja indigenous and modern health collaboration project

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

30.06.2017

Beviliget beløb:

3.748.702,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Kimhecop

Overordnede mål :

Projektets overordnede formål er at forbedre sundhedstilstanden via uddannelse og træning af traditionelle behandlere og fødselshjælpere samt skabe samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen i distrikterne Moroto og Napak.

Umiddelbare mål :

1. I juli 2017 er der sket en forbedring af sundhedstilstanden, specielt hos kvinder og børn i Moroto og Napak distrikterne med vægt på hygiejne, ernæring, forebyggelse og behandling af de mest betydende og hyppige sygdomme. 2. Civilsamfundet er styrket, så befolkningen er i stand til at deltage i demokratisk og fredelig udvikling af Karamoja ved at styrke KIMHECOPs kapacitet, styrke det interkulturelle samarbejde og fælles forståelse blandt de traditionelle behandlere, kvinder og sundhedsvæsenet. 3. I juli 2017, er KIMHECOP en bæredygtig civilsamfundsorganisation som er i stand til at facilitere dialogen, udføre fortalervirksomhed for inklusion af viden og sundhed blandt de oprindelige folk i sundhedsvæsenet, på regionalt og nationalt niveau.

Målgrupper :

Ca. 240 traditionelle behandlere og fødselshjælpere m/k I Moroto og Napak distriktet inkluderes i projektet, ca. 360 kvinder deltager i kvindegruppers træningsprogrammer.

Resume:

Projektets hovedformål er at øge befolkningens sundhed via uddannelse og træning af traditionelle behandlere/fødselshjælpere samt at udvikle samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen i Moroto og Napak distrikterne i Uganda. Sundhed er midlet til at give befolkningen ressourcer til at bidrage til udviklingen af demokratisering og fredsskabende virksomhed i Karamoja, som har været plaget af borgerkrig, mangel på mad og vand samt naturkatastrofer i årtier. Området er det mest underprivilegerede i Uganda og er underforsynet på alle områder inklusiv sundhedsvæsenet. Den skrøbelige situation er alvorlig, og befolkningens formåen til at deltage i styrkelse af civilsamfundet er helt nødvendige med henblik på at skabe stabilitet. Sundhed anses for at være en betydningsfuld komponent mod disse bestræbelser. Denne 3. projektperiode har et særligt fokus på udvikling af KIMHECOPs organisatoriske kapacitet. Resultaterne fra de to tidligere projekter tyder på et stort potentiale hos KIMHECOP til at være en betydningsfuld aktør, da organisationen nyder stor respekt og velvilje i lokalbefolkningen og hos myndighederne.